Prečo potrebuje vašu pomoc

Filipko je trojročný adoptovaný chlapček mamy Adriány, ktorá s ním žije sama. Už od šiestich mesiacov sa u neho prejavili rôzne druhy ochorení ako napríklad globálna hypotónia (pokles svalového napätia pod normálnu úroveň), či stredne ťažká porucha sluchu. V septembri 2017 mu bola diagnostikovaná ťažšia forma detskej mozgovej obrny. Filipkova mama hovorí: „Chcela by som mu čo najviac pomôcť, ale finančne som veľmi obmedzená.“ Filipko chodí pravidelne na rehabilitácie a liečebné pobyty, ktoré mu veľmi pomáhajú. Preto sa Filipkova mama obrátila na Srdce pre deti s prosbou o predplatenie ďalšej rehabilitácie.


20.3

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
496 €