Prečo potrebuje vašu pomoc

Dominik sa narodil do úplnej a šťastnej rodiny. Po zavŕšení jedného roku sa však situácia zmenila. Dominikova mama rodinu opustila. Finančná situácia pred odchodom matky nebola jednoduchá, no po odchode sa ešte zhoršila. Okrem finančnej stránky mal odchod matky dopad aj na Dominika, ktorý to do dnes veľmi zle znáša. „Som na všetko sám, ale syna sa nevzdám a intenzívne si hľadám prácu, aby som zabezpečil nás oboch. Žijem len preňho a robím všetko, čo je v mojich silách,“ dodáva Dominkov otec.


16.3

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
470,5 €