Prečo potrebuje vašu pomoc

Jakub má dvanásť rokov a ako osemročnému mu diagnostikovali ADHD syndróm spojený s poruchami správania a Aspergerov syndróm. Jakub má problémy so správaním a prospechom v škole a jeho rodičia boli sklamaní aj z prístupu niektorých odborníkov. Ich synovi by mohli pomôcť terapie, ktoré sú však veľmi nákladné. "Bola by som veľmi rada, keby Jakub vyskúšal terapie, ktoré ovplyvnia jeho správanie k lepšiemu a zároveň mu pomôžu nájsť tu správnu cestu v živote," píše v žiadosti starostlivá mamina. Rodine pomôžeme spolufinancovaním canisterapie a hipoterapie.

29.1

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
960 €