Prečo potrebuje vašu pomoc

"Celé moje tehotenstvo bolo bezproblémové a keď sa nám synček narodil, vôbec sme si nevšimli, že by bol iný. Do obdobia necelých dvoch rokov sa nám zdalo, že sa vyvíja celkom normálne, ale bolo to naše prvé dieťa, takže sme to možno len nevedeli správne posúdiť," uvažuje pani Ivana Gašparová. "Všimli sme si, že sa Patrik oneskoruje v reči, no každý nás však upokojoval, že chlapci sú v tomto pomalší a okolo troch rokov sa to zlomí. V jeho správaní sa začali objavovať zvláštne rituálne prejavy, zakrýval si uši, škriekal, utekal a nereagoval na svoje meno. Začali sme navštevovať logopéda, ale veľmi to nepomáhalo. Navštívili sme veľa odborníkov. Až napokon v piatich rokoch mu stanovili diagnózu detský autizmus. Dnes má Paťko trinásť rokov. Navštevuje autistickú triedu v špeciálnej základnej škole v Banskej Bystrici, do ktorej ho každý deň vozím autom. V škole komunikuje prostredníctvom komunikačných kariet a naučených viet. Máva záchvaty zúrivosti z toho, že niečo nevie povedať. Paťko má jemné zmyslové vnímanie, niekedy reaguje neprimerane, smeje sa, kričí. Máva prudké zmeny nálad a akákoľvek zmena jeho rutiny vedie k záchvatu zlosti. Je to večné dieťa a potrebuje neustály dozor. Máme aj mladšieho syna Dominika. S Paťkom má krásny vzťah, vo všetkom mu pomáha a je mu najlepším kamarátom. Paťko k svojmu životu nevyhnutne potrebuje auto, ktorým dochádza do školy, na terapie aj k starým rodičom. Žiaľ, naše staré auto už nie je vyhovujúce a často sa kazí. Po siedmich rokoch máme nárok na nové motorové vozidlo, podávame si teda momentálne žiadosť na ÚPSVaR. Žiaľ na dofinancovanie vyhovujúceho motorového vozidla nemáme dostatočné množstvo finančných prostriedkov. Týmto sa na vás obraciame s prosbou o pomoc pri jeho dofinancovaní."

25.1

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
2 800 €