Prečo potrebujú vašu pomoc

Rodinu Tomoriovcov postihol neľahký osud. Ich dvaja synovia, štrnásťročný Mário a osemročný Adamko sú obaja onkologickými pacientmi. Podrobili sa preto mnohým vyšetreniam, hospitalizáciám, chemoterapiám, ožarovaniu a operáciám. Dlhoročné ochorenia obidvoch synov, rodinu finančne vyčerpali. Z dôvodu ochorenia chlapcov, mohla ich mama pracovať len veľmi sporadicky a teda sa spoliehali len na otcov príjem. Avšak s výdavkami na lieky, domácnosť a cestovanie sa rodina ocitla vo finančnej núdzi. Momentálne sa starší syn Mário nachádza vo fáze remisie, kedy podstupuje chemoterapiu za cieľom zničenia všetkých rakovinových buniek a mladší syn Adamko bol opätovne diagnostikovaný onkologickým ochorením. Srdce pre deti rodine pomohlo so zaplatením palivového dreva.

13.4

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
500 €