Darujte jednoducho 5 € cez SMS s textom SRDCE na číslo 871

Prečo potrebuje vašu pomoc

Simonka je po detskej mozgovej obrne odkázaná na 24-hodinovú starostlivosť, trpí psycho-motorickou retardáciou, inkontinenciou, sekundárnou epilepsiou a atropiou očného nervu. Celých 17 rokov sa o ňu stará jej mama a otec je tak hlavným živiteľom rodiny. "Dcérka nechodí, nerozpráva, nevidí a je potrebné ju prebaľovať, kŕmiť a polohovať. Vzhľadom na jej uvedené diagnózy je veľmi prospešné ju socializovať. Napriek ťažkému prispôsobeniu sa novému prostrediu, po dlhšej dobe veľmi rada navštevuje kolektív detí s podobným postihnutím. Keďže navštevuje špeciálnu základnú školu a s pribúdajúcim vekom sa zväčšila aj jej hmotnosť, musíme túto situáciu riešiť kúpou vyššieho motorového vozidla s nájazdovou plošinou pre invalidný vozík a ukotvenie vozíka. Naša sociálna situácia je dosť slabá, a preto sa s prosbou obraciame na Vás. Doplatenie finančného rozdielu príspevku z ÚPSVaR nám veľmi pomôže," hovoria rodičia mladej slečny. (ak)

22.2

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
3 300 €