Prečo potrebujú vašu pomoc

"So svojím druhom sa staráme o päť maloletých detí. Žijeme skromne v podnájme u príbuzných spolu so svokrou. V dome, v ktorom momentálne žijeme, nemáme vytvorené vhodné podmienky, aby sme sa mohli adekvátne postarať o naše deti a najmä o dcéru Soňu. Najväčší problém je v tom, že v domácnosti nemáme vodu a sociálne zariadenie. Ja ako matka poberám rodičovský príspevok, rodinné prídavky a čiastočný invalidný dôchodok, nakoľko mám sama zdravotné problémy," opisuje náročnú životnú situáciu mamina. Dcéra Sonička (12) sa narodila predčasne a od vtedy trpí viacerými ochoreniami, z ktorých najzávažnejšie sú praktická slepota, psychomotorická retardácia, hypotrofia. Nakoľko má oslabené svalstvo chodí len s pomocou iného. Otec je dlhodobo nezamestnaný, nájsť si prácu v chudobnom regióne nie je jednoduché. O svoje deti sa však príkladne starajú a chcú im zabezpečiť čo najlepšie podmienky. Sonička býva na internáte v Levoči, kde navštevuje aj špeciálnu školu. Výdavky s tým sú však príliš vysoké, a preto nás požiadali o pomoc nielen so zaplatením školného pre Soňu, ale aj o nákup drogérie pre jej súrodencov, aby mohli chodiť do školy čistí a upravení. (ak)

Drogériu v hodnote 196,62 eur venovala rodine DM drogerie markt. Ďakujeme.

8.12

Z tejto zbierky boli presunuté finančné prostriedky na Spoločné konto pre deti

Presunutá suma
278,76 €
12.9

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
720 €