Prečo potrebuje vašu pomoc

"Dominik sa narodil s diagnózou detská mozgová obrna, kvadruparetická forma. Mentálne je zaostalý, aj keď rozumie hovorenému slovu. Nedokáže sa sám najesť, ani napiť. Vyžaduje si plnú asistenciu pri hygiene, polohovaní a denných činnostiach. Prakticky je imobilný pacient," vysvetľuje mamina, čo všetko zahŕňa 24-hodinová starostlivosť o chorého syna. Od februára 2014 je vdova a okrem Dominika má ešte dve malé deti. "Nakoľko zdravotný stav môjho chorého dieťaťa mi neumožňoval zamestnať sa, je pre mňa veľmi ťažké zvládnuť domácnosť , školu a škôlku a k tomu aj finančne náročné rehabilitácie," dodáva mamina a prosí o pomoc s doplatením rehabilitačného pobytu.


5.12

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
514 €