Prečo potrebuje vašu pomoc

„Po narodení Jasmínky jej zistili ťažkú obojstrannú percepčnú poruchu sluchu. Toto sluchové postihnutie nepriaznivo zasiahlo celú našu rodinu, ale najviac dcérku. Po odborných lekárskych vyšetreniach jej boli pridelené už dvakrát načúvacie aparáty. Žiaľ, ani jedny nespĺňali požadované kritéria náhrady jej straty sluchu. V súčasnosti sa objavili na trhu s načúvacími aparátmi také, ktoré by vhodne kompenzovali túto vysokú stratu a pomohli dcérke prekonať sluchovú a komunikačnú bariéru. Dcérka Jasmínka bola integrovaná v materskej škole v Bystričanoch. Od septembra 2015 navštevuje ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave. Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie pre nás všetkých. Ale museli sme ho urobiť práve kvôli vyššie spomínaným problémom. Jasmínka sa nevyvíja po rečovej stránke, ani po stránke sluchovej, nemá pre túto potrebu vhodné načúvacie aparáty. Žiaľ, naša zlá sociálna situácia nám neumožňuje zaplatiť potrebné a pre ňu najlepšie aparáty. Preto Vás prosíme o pomoc", píše nám pani Gregorová, ktorá sa s dcérkou presťahovala do Bratislavy, aby tu mohla navštevovať špeciálnu školu. (vk)

Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

„Prosíme o kvalitné načúvacie aparáty pre našu malú dcérku, ktorej pomôžu zlepšiť jej súčasný zdravotný, ale i sociálny život. V súčasnosti má iba jeden načúvací aparát, ktorý nepostačuje jej ťažkej strate sluchu. Druhý načúvací aparát je už pomerne dlhší čas nefunkčný. Obidva načúvacie aparáty boli našej dcére pridelené po nekvalitnom odbornom vyšetrení", dopĺňa Jasmínkina mama.

20.5

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
10 €