Prečo potrebuje vašu pomoc

Vladkovi v šiestich mesiacoch lekári diagnostikovali epilepsiu a detskú mozgovú obrnu, ku ktorým sa časom ešte pridal aj poškodený zrak. Vďaka láske svojej rodiny, jej starostlivosti a množstvu vyšetrení, liečení a rehabilitačných pobytov, ktoré za svoj krátky štvorročný život absolvoval, jeho vývin napreduje. Dnes sa už dokáže samostatne pretočiť z jednej strany na druhú, vyjadriť mimikou svoje emócie a reakcie. Pokroky sú síce vzhľadom na jeho vek malé, no pre rodinu veľmi významné. Dokonca, pani Františke podskočilo srdce od radosti, keď počula to najkrajšie slovo "mama" z úst svojho milovaného syna. Aby Vladko pokračoval vo svojich pokrokoch ďalej, pomôžeme mu so zaplatením kyslíkového koncentrátora, ktorý priaznivo pôsobí na nervovú sústavu a vývoj mozgu. (ik)

3.12

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
500 €