Prečo potrebujú vašu pomoc

K štyrom zdravým deťom manželov Tarasovičových pribudli dvojičky Paľko a Andrejka, ktorí nedávno sfúkli štyri sviečky na svojich tortách. Súrodenci sa narodili predčasne. Síce rástli a vyvíjali sa, ale nešlo to očakávaným tempom ako u ostatných detí. Ani po troch rokoch nedokázali chodiť a nedokážu to bez podpory ani teraz. Lekári rodičov upokojovali, že u predčasne narodených detí to chce čas. Mýlili sa. Čas tu nezohrával úlohu. Pravá príčina bola v detskej mozgovej obrne s postihom na dolné končatiny, ktorá po celý čas brzdila ich deti vo vývine. Našťastie, tieto zlatíčka sú mentálne v poriadku. ,,Teší nás každý ich pohyb a pokrok, no zároveň i úsmev na ich tvári a rozžiarené očká," hovoria s láskou a nádejou rodičia. Podľa lekárov deti majú šancu, že vďaka rehabilitáciám budú chodiť. (ik)

21.12

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
1 300 €