Prečo potrebujú vašu pomoc

V minulých ročníkoch charitatívneho projektu Srdce pre deti O2 s podporou svojich zákazníkov darovalo finančný príspevok, ktorého výška záležala od množstva vyzbieraných starých telefónov. V tejto aktivite naďalej pokračuje, no navyše, tento rok venuje operátor niekoľko kyslíkových prístrojov deťom a zariadeniam, ktoré to najviac potrebujú. V rámci charitatívneho projektu denníka Nový Čas Srdce pre deti O2, ako generálny partner, odovzdalo kyslíkové prístroje v celkovej hodnote 25-tisíc eur nemocniciam a rodinám po celom Slovensku.

Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

V projekte boli obdarované nasledujúce nemocničné zariadenia: Detská fakultná nemocnica v Košiciach, Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici, Univerzitná nemocnica v Bratislave, Fakultná nmocnica Poprad, Detská fakultná nemocnica v Bratislave, Špeciálna nemonica v Dunajskej Lužnej. V projekte boli obdarované nasledujúce deti: Ela Štangelová, Dominik Chovanec, Klára Kubišová, Sebastián Virág. Podľa predbežného odhadu budú zakúpené prístroje využité pri vyšetreniach a liečení v prospech približne 8068 detí ročne.

3.12

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
25 000 €