O2 elektronickou faktúrou pomáha chorým deťom zo Srdca pre deti

0 €
Z vlastných zdrojov
25 000 €
Doteraz získaných
0 €
Potrebujeme

Prečo potrebujú vašu pomoc

V minulých ročníkoch charitatívneho projektu Srdce pre deti O2 s podporou svojich zákazníkov darovalo finančný príspevok, ktorého výška záležala od množstva vyzbieraných starých telefónov. V tejto aktivite naďalej pokračuje, no navyše, tento rok venuje operátor niekoľko kyslíkových prístrojov deťom a zariadeniam, ktoré to najviac potrebujú. V rámci charitatívneho projektu denníka Nový Čas Srdce pre deti O2, ako generálny partner, odovzdalo kyslíkové prístroje v celkovej hodnote 25-tisíc eur nemocniciam a rodinám po celom Slovensku.

Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

V projekte boli obdarované nasledujúce nemocničné zariadenia: Detská fakultná nemocnica v Košiciach, Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici, Univerzitná nemocnica v Bratislave, Fakultná nmocnica Poprad, Detská fakultná nemocnica v Bratislave, Špeciálna nemonica v Dunajskej Lužnej. V projekte boli obdarované nasledujúce deti: Ela Štangelová, Dominik Chovanec, Klára Kubišová, Sebastián Virág. Podľa predbežného odhadu budú zakúpené prístroje využité pri vyšetreniach a liečení v prospech približne 8068 detí ročne.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.