Základný akreditovaný kurz Bazálnej stimulácie pre zamestnancov Oddelenia patologických novorodencov v DFNsP

5 652 €
Z vlastných zdrojov
2 198 €
Doteraz získaných
0 €
Potrebujeme

Prečo potrebujú vašu pomoc

DFNsP plánuje zabezpečiť Základný akreditovaný kurz Bazálnej stimulácie pre 50 zamestnancov Oddelenia patologických novorodencov. Bazálna stimulácia je zameraná na individuálny prístup ku každému jedincovi pričom zohľadňuje jeho stav a aktuálne schopnosti, má veľký význam pri vytváraní pocitu istoty a bezpečia, ako aj pri vytváraní vzťahu jedinca k okoliu. Vedie k zlepšeniu pohyblivosti, komunikácie a vnímaniu jedinca. Koncept bazálnej stimulácie znamená výrazný pokrok v ošetrovateľstve, pretože sa zameriava na všetky oblasti potrieb pacientov. Snaha čo najlepšie pomôcť pacientovi však môže pri nedostatku informácií o princípe bazálnej stimulácie viesť k chybným postupom.

Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

Bazálna stimulácia je zameraná na individuálny prístup ku každému jedincovi pričom zohľadňuje jeho stav a aktuálne schopnosti, má veľký význam pri vytváraní pocitu istoty a bezpečia, ako aj pri vytváraní vzťahu jedinca k okoliu. Vedie k zlepšeniu pohyblivosti, komunikácie a vnímaniu jedinca. Autorom Konceptu bazálnej stimulácie je špeciálny pedagóg Prof. Dr. Andreas Fröhlich. Koncept Bazálnej stimulácie má registrovanú ochrannú známku a jeho autori vytvorili štruktúru vzdelávania, v ktorej lektori zaisťujú vyškolenie ošetrujúcich a integráciu konceptu do klinickej praxe. Koncept bazálnej stimulácie znamená výrazný pokrok v ošetrovateľstve, pretože sa zameriava na všetky oblasti potrieb pacientov.

Na Oddelení patologických novorodencov I. Detskej kliniky sa staráme o deti - novorodencov, ktorí majú pred, počas, alebo ihneď po narodení zdravotný problém, od jednoduchej, dobre riešiteľnej poruchy postnatálnej adaptácie, po závažné multiorgánové zlyhanie. Na našom oddelení sa dlhodobo snažíme využívať doteraz poznané metódy bazálnej stimulácie. Jedná sa napríklad o „klokankovanie“ nezrelých detí: je to metóda, ktorá využíva intímny kontakt skin-to-skin (koža na kožu) s rodičom. Umožňuje tak od narodenia pevné pripútanie rodiča s nedonosených dieťatkom a to napriek inak permanentne nutnému termo-manažmentu v inkubátore. Výhodou pre novorodenca je stabilnejšia teplota, menej epizód periodického dýchania, vyššie prírastky na hmotnosti, rýchlejšie dozrievanie, lepší spánok a v neposlednom rade celková pohoda dieťaťa a jeho rodiča. Možnosti bazálnej stimulácie sú však podstatne širšie. Snaha čo najlepšie pomôcť pacientovi však môže pri nedostatku informácií o princípe bazálnej stimulácie viesť k chybným postupom.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.