Prečo potrebuje vašu pomoc

Starí rodičia trojročného Vojtecha to naozaj nemajú ľahké. Okrem neho sa totiž starajú aj o ďalšie dve vnúčatá. Vojtech navyše trpí detskou mozgovou obrnou v kvadruspastickej forme, ktorá sa prejavuje predovšetkým v spomalenom poyhbovom vývine. Preto si jeho stav vyžaduje časté rehabilitácie, na ktoré však samozrejme tento malý chlapček nemôže chodiť sám, potrebuje oporu a starostlivosť svojej babky. „Napriek tomu, že chcem pre svojho vnúčika len to najlepšie si poplatky za služby v rehabilitačnom zariadení opakovane jednoducho nemôžeme dovoliť,“ dodáva stará mama. (jm)

Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

Pani Csalovej zaplatíme náklady spojené s pobytom jej vnúčika v rehabilitačnom zariadení.

Hospitalizácia dieťaťa v rehabilitačnom zariadení je síce preplácaná zo zdravotného poistenia, vzhľadom na Vojtechov vek je však dôležité, aby ho sprevádzala aj jeho stará mama. Keďže sa však starí rodičia starajú aj o ďalšie dve vnúčatá a dedko má tiež zdravotné problémy, sú takéto náklady už nad možnosti rodiny.

10.12

Z tejto zbierky boli presunuté finančné prostriedky na Spoločné konto pre deti

Presunutá suma
336,23 €
17.12

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
500 €