Kompenzovanie zvýšených nákladov rodín s chorými deťmi

0 €
Z vlastných zdrojov
49 200 €
Doteraz získaných
0 €
Potrebujeme

Prečo potrebuje vašu pomoc

Je všeobecne známe, že choroba či hendikep dieťaťa vedia veľmi výrazne načrieť do rodinného rozpočtu. Treba navštevovať lekára, absolvovať početné a opakované odborné vyšetrenia, tráviť čas v nemocniciach či na rehabilitáciách, doplácať drahé lieky, kupovať výživové doplnky a pod. Príjmy mladých rodín pritom nebývajú vysoké, jeden z rodičov musí neraz ostať doma starať sa o dieťa. Aj v prípade, že na dieťa rodičia poberajú niektoré dávky od štátu, resp. niektorú pomoc prepláca zdravotná poisťovňa, nedýcha sa im príliš ľahko. Rozhodli sme sa podobné rodiny aspoň trochu odbremeniť. (jo)

Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

V priebehu 12 kalendárnych mesiacov sa pokúsime dopomôcť vo vyše 80 rodinách k nevyhnutným, život dieťaťa skvalitňujúcim, nie však nadštandardným potrebám - predmetom a službám (špeciálne náplasti alebo pomôcky, konkrétne lieky, cvičenia a terapie, cestovné k lekárom, osobnostný rozvoj a pod.). Výška tejto formy priamej pomoci v jednotlivej rodine je 600,-€ za rok. Príbehy konkrétnych rodín uvádzame na stránke www.srdcepredeti.sk samostatne.

Účelom priamej podpory v Srdci pre deti je v priebehu celého roka zlepšenie kvality života detí v rodinách, ktoré si pre zvýšené výdavky na základe choroby či hendikepu alebo jednoducho pre zlú finančnú situáciu nemôžu dovoliť veľmi potrebné, pritom však často úplne základné veci. Ide najmä o zdravotnú a sociálnu starostlivosť, podporu vzdelávania, športové či talent rozvíjajúce aktivity, začlenenie dieťaťa do spoločnosti a pod.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.