Prečo potrebuje vašu pomoc

Rodičia Dorušincoví majú dve dcérky - Sárku (6) a Nelku (4). Príchod na svet mladšej Nelky bol sprevádzaný mnohými komplikáciami. Spôsobené boli zhoršenou popôrodnou adaptáciou a zástavou dýchania, čo spôsobilo nedokyličenie mozgu. Následky si dievčatko zo Šoprone nesie dodnes. Trpí ľahkou hypotóniou, hyperaktívnym správaním a má narušený vývin reči. Pre zlepšenie zdravotného stavu cestujú k špeciálnemu pedagógovi, logopédovi i psychológovi. Častá agresivita a hyperaktívne správanie nedovoľujú rodine cestovať verejnou dopravou, a preto nás požiadali o pomoc s kúpou auta. (ak)

Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

Rodine Dorušincovej pomôžeme s doplatením osobného motorového vozidla, vďaka ktorému budú môcť Nelku voziť k špecialistom i do obľúbenej škôlky.

Okrem pravidelných vyšetrení a terapií cestuje Nelka spolu s rodičmi aj do 80 kilometrov vzdialenej škôlky. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spolufinancovanie rodine zamietol, a tak si zúfalí rodičia musia na auto požičiavať peniaze a prosiť o pomoc iných ľudí.

17.12

Zo zbierky Spoločné konto pre deti boli prijaté finančné prostriedky.

Prijatá suma
4 000 €