Chorého Kristiánka sa rodičia zriekli, starajú sa o neho prarodičia

0 €
Z vlastných zdrojov
477,98 €
Doteraz získaných
0 €
Potrebujeme

Prečo potrebuje vašu pomoc

Nad desaťročným Kristiánkom rozprestreli ochranné krídla prastarí rodičia. Kristiánko trpí detskou mozgovou obrnou, hydrocefalom, nevyvinutými pľúcami, chýbajúcou obličkou a epilepsiou. Biologickí rodičia sa totiž o chlapca s vážnymi diagnózami nedokázali postarať. S láskou sa ho preto ujali prastarkí Eva a Ondrej, ktorí sa snažia zabezpečiť všetko potrebné k spokojnosti ich pravnúčika. V súčasnosti by veľmi potrebovali pomôcť s opravou auta. Nízke dôchodky im nedovoľujú uhradiť nákladnú opravu, a preto sa obrátili na Srdce pre deti. (ak)

Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

Prarodičom Ludvigovým pomôžeme s opravou auta pred nevyhnutnou technickou kontrolou. Zaplatíme im tiež nutné prezutie zimných pneumatík, aby mohli auto využívať aj počas zimného obdobia.

Vážne chorý Kristiánko má šťastie, že má milujúcich prarodičov. Jeho osud im nebol ľahostajný a v čase, keď sa o neho nevedeli postarať jeho rodičia, zaujali ich miesto. Napriek vysokému veku a vlastným zdravotným problémom sa pasujú ešte aj so starostlivosťou o pravnúčika. Pre zlý zdravotný stav malého musia často navštevovať lekárov a dochádzať do domova sociálnych služieb, vďaka ktorému robí pokroky vo vývine. Auto, ktorým sa prepravovali sa im však pokazilo a cestu autobusom Kristiánko nezvládne.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.