Asistenčný psík Odyssea je Šimonkov veľký pomocník

5 940 €
Z vlastných zdrojov
2 570 €
Doteraz získaných
0 €
Potrebujeme

Prečo potrebuje vašu pomoc

Šimonko je chlapec s Downovým syndrómom. Svojou veselou povahou a hyperaktivitou robí svojim rodičom radosti, ale i starosti. Rodičia Jarmila a Róbert majú často problém svojho 12-ročného šibala ustrážiť. Stáva sa, že vybehne na frekventovanú križovatku alebo sa rád hráva s rodičmi na "skrývačku". "Šimonko si myslí, že je to hra. Niekam sa skryje a neozve sa. Keďže málo a nezrozumiteľne rozpráva, nedokáže cudzím ľuďom povedať ako sa volá a kde býva. Týmto nám spôsobuje perné chvíle," priznáva mama Jarmila. Na stretnutí detí s Downovým syndrómom im poradili zaobstarať si asistenčného psa, ktorý by bol špeciálne vycvičený a stále by na neho dával pozor. (ak)

Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

Na výcvik asistenčného psíka nemajú deti s Downovým syndrómom podľa zákona nárok. Žiadosť o pomoc si preto rodina Panáčová podala do Srdca pre deti a vďaka verejnej zbierke môžeme výcvik Šimonkovej Odyssei zaplatiť na jeden rok.

Výcvik psíka, ktorý na Šimonka má dávať pozor však stojí nemalé financie. Psík, ktorému dali meno Odyssea, nosí špeciálny postroj, kde je uložená Šimonkova kartička s údajmi a na obojku nosí GPS prístroj. Výcvik takéhoto psíka trvá až tri roky a cena prekračuje sumu dvetisíc eur. Rodina Panáčová by bez pomoci dobrých ľudí nemohla takto vysokú sumu zaplatiť za výcvik a starostlivosť o asistenčného psa.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.