So špeciálnym prístrojom môže Marek posilňovať svalstvo aj v pohodlí domova

0 €
Z vlastných zdrojov
2 913,6 €
Doteraz získaných
0 €
Potrebujeme

Prečo potrebuje vašu pomoc

Štrnásťročný Marek z Trenčína má diagnostikovanú zriedkavú chorobu - syndróm NARP. V dôsledku tohto nevyliečiteľného ochorenia jeho metabolizmus pracuje len na 10% a vytvára málo energie. Marek je plne odkázaný na starostlivosť svojich rodičov, nechodí a nerozpráva. Aj napriek svojmu neľahkému osudu je veselý chlapec plný entuziazmu, pravidelne navštevuje denné centrum i rôzne rehabilitačné pobyty. Vďaka špeciálnemu prístroju, ktorý získa v Srdci pre deti, bude môcť tráviť viac času doma a zároveň posilňovať svoje veľmi slabé svalstvo. (ak)

Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

Vďaka darcovským príspevkom môžeme v Srdci pre deti pomôcť so zakúpením špeciálneho prístroja na cvičenie aj Marekovi so svalovým ochorením.

V súčasnosti má síce Marek už 14 rokov, ale psychicky i fyzicky zaostáva za svojimi rovesníkmi. Je plienkovaný, chodí iba s pomocou a svoje myšlienky vyjadruje zvukmi, no aj napriek tomu sa rád hrá, číta knižky a je veľmi spoločenský. Navštevuje denné centrum, v rámci ktorého sa párkrát týždenne zúčastňuje vyučovania v špeciálnej základnej škole. "Robíme všetko pre to, aby sme zmiernili to zlé, čo Marekovi priniesla jeho choroba. Snažíme sa mu pomáhať všetkými silami a zapájať ho do každodenného života", hovorí Marekova mama pani Miroslava Piscová.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.