Nevyliečiteľne chorému Martinkovi pomôžu rehabilitácie

0 €
Z vlastných zdrojov
3 941 €
Doteraz získaných
0 €
Potrebujeme

Prečo potrebuje vašu pomoc

Šesťročný Martinko z Veľkého Zálužia trpí nevyliečiteľnou diagnózou Louis Barovej syndróm (ataxia teleangiectatica), v dôsledku ktorej má zníženú rovnováhu, imunitu i jemnú motoriku. Milujúci rodičia sa snažia spomaliť priebeh jeho choroby, no na potrebné, ale drahé rehabilitačné pobyty a hipoterapie nemajú dostatok financií. Poprosili preto o pomoc Srdce pre deti a veria, že dostatok darcovských príspevkov im pomôže uhradiť rehabilitácie, ktoré ich synčekovi môžu predĺžiť život.

Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

Vďaka Vašej pomoci uhradíme Martinkovi dva rehabilitačné pobyty, ktoré môžu pomôcť posilniť jeho imunitu, zlepšiť dýchacie cesty a uvoľniť svalstvo.

Martinko má diagnostikovanú nevyliečiteľnou chorobu - Louis Barovej syndróm, ktorý má okolo osemsto mutácií. Martinko má jeho najzhubnejšiu formu, ktorá sa prejavuje stratou rovnováhy a imunity. Nesmie ísť bez okuliarov a ochrany tela vôbec na slnko, ani do kolektívu iných detí. Rodičia by veľmi chceli zmierniť príznaky jeho choroby, spomaliť jej priebeh a posilniť mu imunitu, aby sa mohol aspoň sčasti začleniť medzi zdravé deti. Nádej na zlepšenie jeho zdravotného stavu vidia v absolvovaní rehabilitačných pobytov, na ktoré, bohužiaľ, nemajú dostatok finančných prostriedkov.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.