Klávesy slabozrakej Janke umožnia prijatie na vysnívané konzervatórium

150 €
Z vlastných zdrojov
1 900 €
Doteraz získaných
0 €
Potrebujeme

Prečo potrebuje vašu pomoc

15-ročná Janka z Michaloviec je od svojho narodenia prakticky nevidiaca. Je až neuveriteľné, že aj napriek takémuto hendikepu krásne kreslí a fotí. K jej veľkým záľubám patrí aj hra na klavíri a spev. Šiesty ročník základnej umeleckej školy ukončila s vyznamenaním a v budúcnosti by rada študovala na konzervatóriu, kde si plánuje dať prihlášku. Jankini príbuzní sa veľmi tešia z jej úspechov. Boli by radi, keby sa Janka mohla pripravovať na prijímacie skúšky aj doma. Nedostatok finančných prostriedkov im však bráni v tom, aby jej mohli zakúpiť klávesy, na ktorých by mohla cvičiť a ďalej rozvíjať jeden z talentov, ktorý jej pomáha realizovať sa v živote aj napriek poškodeniu zraku.

Čo chceme vďaka vašej podpore dosiahnuť

Vďaka Srdcu pre deti a Vašim príspevkom získa takmer nevidiaca Janka nové klávesy, ktoré umožnia rozvíjanie jedného z jej talentov.

Janka je od narodenia ťažko zrakovo postihnutá. Má vrodený sivý zákal, pre ktorý už absolvovala množstvo operácii. Je to múdre a snaživé dievča. Aj napriek svojmu postihnutiu navštevuje s využívaním kompenzačných pomôcok školu bežného typu. Janka má rozvinutú vizuálnu pamäť, je nadaná v speve a kreslení. Jej snom je študovať na konzervatóriu, v čom ju rodičia plne podporujú. Veľmi by svojej dcérke chceli zakúpiť klávesy, na ktorých by mohla hrať a pripravovať sa tak na svoje budúce povolanie, no z finančných dôvodov si ich nemôžu dovoliť.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.