Rok 2022 - pomoc organizáciám

30.12.2022

V roku 2022 pokračujeme v podpore organizácií, ktoré sa venujú deťom so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania, aby mali možnosť napredovať vo svojej ceste za vzdelávaním pre všetkých bez rozdielu.

Chcem pomôcť

ZŠ S MŠ SV. JÁNA PAVLA II. BRATISLAVA

Žiačkou školy je aj Hanka, ktorá má viacero zdravotných znevýhodnení, ale aj napriek tomu je plnohodnotnou súčasťou bežnej základnej školy. Potrebuje však asistenciu a keďže pridelených asistentov je na našich školách stále málo, je potrebné asistenciu zaplatiť. Preto sme škole prispeli sumou 2 500 eur na pokrytie časti nákladov na jeden školský rok.

INKLUCENTRUM - CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA

Inklucentrum dlhodobo tvorí a vzdeláva podporné tímy na školách, ktoré sa starajú o duševné zdravie detí v školách. V rámci programu "Pomáhame v inklúzii" vyškolili viac ako 1 000 asistentov vo viac ako 100 školách. Aby mohli ďalej v projekte pokračovať podporili sme ich príspevkom na mzdy lektorov a koordinátorov a na odbornú prípravu a tvorbu bulletinov sumou 4 100 eur.

ASOCIÁCIA POMOCI POSTIHNUTÍM - APPA

APPA už viackrát potvrdila, že dokáže zorganizovať kvalitné vzdelávacie podujatia pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením alebo odborných pracovníkov. Aj tentokrát išlo o vzdelávací víkend pre rodinných príslušníkov "Naučme sa rozumieť si" na témy klinickej logopédie, psychológie a špeciálnej pedagogiky. Víkend prispel k informovanosti rodičov v uvedených témach a tým aj k inkluzívnemu vzdelávaniu ich detí. Prispeli sme sumou 4 500 eur hlavne na mzdy koordinátorov či prenájom priestorov.


Ďalšie aktuality

Peťkovi sme zakúpili špeciálnu klávesnicu
Peťkovi sme zakúpili špeciálnu klávesnicu

Peťko sa od malička pasuje hneď s viacerými zdravotnými znevýhodneniami. Bola mu diagnostikovaná detská mozgová obrna, následkom čoho bojuje okrem iného so zníženým svalovým tonusom celého tela či poruchou reči. Bez pomoci asistencie nedokáže Peťko zvládnuť žiadnu samoobslužnú činnosť.

Pomoc rodinám 2022
Pomoc rodinám 2022

V roku 2022 v zmysle stratégie projektu pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti.

Srdce pre deti odteraz podporíte aj kúpou darčekovej poukážky od TULIPU
Srdce pre deti odteraz podporíte aj kúpou darčekovej poukážky od TULIPU

50 % hodnoty darčekových poukážok venujeme na konto charitatívneho projektu Srdce pre deti.

Be Lenka pokračuje v podpore Srdca pre deti
Be Lenka pokračuje v podpore Srdca pre deti

Rodinám venuje 25 párov topánok.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.