Rok 2021: Pomoc rodinám

24.1.2022

V roku 2021 pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti. Rovnako nadväzujeme na adresnú pomoc z minulého roka a podporujeme aj rodiny, ktoré existenčne postihla pandémia.

Chcem pomôcť

Sandra

Sandra má osem rokov a jej diagnózou je detská mozgová obrna. Komunikačné pomôcky s hlasovým výstupom sú pre ňu nesmierne dôležité, keďže posúvajú vpred jej komunikáciu s okolím. Po získaní príspevku z Úradu práce sme prispeli doplatkom 2 000 eur na spomínané pomôcky a príslušenstvo k nim. Držíme Sandre palce v jej napredovaní, ako aj v prechode z materskej školy na základnú školu, ktorý ju čaká budúci rok.

Dominik

Dominik nedávno oslávil 12 rokov. Je to chlapec, ktorý sa je neustále napojený na tracheostómii. Trpí detskou mozgovou obrnou, ktorá má obrovský vplyv na celé jeho fungovanie. Dominikovou obrovskou radosťou sú výlety, vlastne akékoľvek cesty preč z domu. Teší sa z každej jednej z nich, keďže kvôli svojmu stavu sa nemôže ani vzdelávať. Rodina získala časť financií na nové auto a pridala k nim svoje dlhoročné úspory. V rámci projektu Srdce pre deti sme prispeli palivovou kartou v hodnote 500 eur, aby Dominik mohol so svojou rodinou uskutočniť cesty, na ktorých sa určite veľa naučí.

Majka

Deväťročná Majka trpí epilepsiou, ktorá je rezistentná na lieky a bojuje tiež s ochrnutím ľavej časti tela. Ona sa však nevzdáva a skúša sa postaviť dokonca aj na korčule. Aby sa mohla plnohodnotnejšie vzdelávať, prispeli sme jej na špeciálnu komunikačnú pomôcku s hlasovým výstupom v hodnote 2 000 eur. Držíme Majke veľmi palce, aby sa jej v napredovaní a v integrácii v bežnej základnej škole aj naďalej veľmi dobre darilo.

Miško

Miška, ktorý nedávno oslávil 14 rokov, sprevádza od jeho tretieho roku vrodené ochorenie exostóza. Ide o kostné výrastky, ktoré sa tvoria v celom tele a spolu s rastom sa tiež zväčšujú. Toto ochorenie je veľmi zriedkavé a na Slovensku málo známe. Miškovi spôsobuje skoliózu a problémy s chôdzou. Absolvoval 5 operácií, ale výrastky znovu dorástli. Miško je ôsmak a okrem exostózy ho trápi aj ADHD, dyslexia a dysgrafia. Preto sme šikovnému chlapcovi prispeli na notebook so špeciálnymi programami, ktoré mu uľahčia učenie.

Filipko

Filipko má 5 rokov a žije len so svojou mamou, ktorá počas pandémie prišla o prácu a má veľké ťažkosti nájsť si ďalšiu. Žili v nevyhovujúcich podmienkach v ubytovacom zariadení, kde aj pracovala. Podarilo sa im presťahovať, avšak bez možnosti pracovať bolo Filipkovu maminu veľmi náročné platiť nájom. Prispeli sme im preto na časť nájomného počas jedného roka, spolu v hodnote 2 040 eur. Veríme, že Filipkovi sa bude v lepších podmienkach dobre bývať a že jeho mamina si čoskoro nájde prácu.

Alex

Šesťročný Alex trpí detskou mozgovou obrnou a epilepsiou. Mama s ním pravidelne rehabilituje a spolu pracujú aj na rozvoji reči. V napredovaní mu veľmi pomáhajú rôzne vzdelávacie a senzorické pomôcky, na ktoré veľmi dobre reaguje. Alex sa v súčasnosti vzdeláva hlavne dištančne. Poskytli sme mu príspevok na spomínané pomôcky a tlačiareň, keďže veľmi dobre reaguje na vizuálne podnety. Prispeli sme spolu sumou 1 881,16 eura.

Hugo

Hugo, ktorý nedávno oslávil 9 rokov, bojuje s detskou mozgovou obrnou a epilepsiou. Pravidelne rehabilituje, aby sa čo najviac posúval vpred. Vo vzdelávaní mu pomáhajú špeciálne pomôcky, ktoré sú prispôsobené jeho zdravotnému stavu. Na jednu z nich sme mu prispeli aj v rámci programu Srdce pre deti – išlo o pomôcku so špeciálnym hlasovým výstupom v hodnote 2 000 eur. Veríme, že Hugo bude aj naďalej úspešný vo všetkom, čo podporuje jeho rozvoj.

Sebastian

Sebastian onedlho oslávi 14 rokov. Je nútený k inému druhu zodpovednosti a samostatnosti ako jeho rovesníci. Pred piatimi rokmi mu totiž diagnostikovali Diabetes typu 1, ktorý sprevádza viacero pridružených diagnóz. Dlho si inzulín pichal sám, až kým pre neho rodičia nezískali inzulínovú pumpu, ktorá skvalitnila jeho život. Sebastian trpí aj skoliózou, ktorú zhoršilo dištančné vzdelávanie. Preto sme sa mu rozhodli prispieť na ergonomickú stoličku, pracovný stôl, počítač, ktorý pri učení nahradí mobil a príslušenstvo k nemu v hodnote 2 000 eur.

Tobiasko

Tobiasko má 8 rokov a bojuje s detskou mozgovou obrnou a epilepsiou. Postupne sa musel učiť štvornožkovať, sedieť či chodiť, k čomu mu veľmi pomohli špeciálne rehabilitačné pobyty. Vzhľadom na to, že malý chlapec má narušenú komunikačnú schopnosť, pomáhajú mu špeciálne komunikačné pomôcky, ktoré mu umožňujú zapájať sa do interakcie s okolím. Tobiasko navštevuje bežnú základnú školu, kde spomínané pomôcky vyskúšal a s ich pomocou sa mu darilo lepšie reagovať na okolie. Preto dostal podobnú pomôcku aj domov, a to v hodnote 2 000 eur.

Jožko

Trinásťročný Jožko sa narodil ako zdravé dieťa, avšak vo veku 1,5 roka začal chodiť po špičkách a jeho reč nebola zrozumiteľná. Diagnostikovali mu detskú mozgovú obrnu. Jožko podstúpil veľmi nákladnú operáciu a pravidelne rehabilituje. V rámci pandémie sme mu prispeli na notebook a tlačiareň, ktoré mu pomáhajú vo vzdelávaní či už dištančnom alebo prezenčnom. Spomenutú technológiu využíva aj pri logopedických cvičeniach. Prispeli sme sumou 831,60 eura.

Sofia a Alex

Šesťročné dvojčatá Sofia a Alex sa narodili predčasne. Obe deti mali po pôrode vážne zdravotné problémy a obom bola stanovená diagnóza detská mozgová obrna. Mama ich vychováva sama, pričom obe potrebujú nepretržitú starostlivosť. Sofii a Alexovi sme pomohli príspevkom na špeciálne komunikačné pomôcky, ktoré deťom umožňujú vyjadrovať ich pocity a lepšie komunikovať s rodinou a okolím. Príspevok mal hodnotu 3 000 eur.

Peťko

Peťko má 8 rokov a je zverený do starostlivosti starej mamy. Má poruchu autistického spektra a navštevuje špeciálnu školu, v ktorej používa špeciálne komunikačné pomôcky. Napomáhajú mu v zvládaní denných aktivít, vzdelávania, verbálnych zručností a v rozvoji jemnej motoriky. Aby sa mohol vzdelávať aj doma, či už v časoch pandémie alebo mimo nej, prispeli sme mu na špeciálnu komunikačnú pomôcku s hlasovým výstupom v hodnote 2 000 eur.

Luka