Projekt ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote sme podporili sumou 2049 €

26.10.2021

V Srdci pre deti veľmi radi podporujeme aj väčšie projekty. Jedným z nich bol i koncept Základnej školy Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote.

Chcem pomôcť

Od roku 2020 funguje v škole špeciálna trieda pre deti s poruchou autistického spektra. Keďže sa deti s autizmom najlepšie učia pozorovaním, škola si dala za cieľ inklúziu autistických detí s intaktnými žiakmi školy. Aby k tomu mohlo dôjsť, bolo potrebné triedu pre vzdelávanie zmiešanej skupiny technicky vybaviť. Nevyhnutnosťou bol dataprojektor a ďalšie edukačné pomôcky, ktoré mali zabezpečiť lepšiu vizualizáciu v rámci spoločného vyučovania.


Zakúpili sme projektor a špeciálny program

Projekt ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote sme podporili sumou 2049 €. Peniaze putovali na kúpu interaktívneho dataprojektora a špeciálneho programu Boardmaker 7. Ten obsahuje viac ako 45 000 komunikačných symbolov a šablóny na vytváranie na mieru prispôsobených učebných materiálov, pomáha pri alternatívnej a augmentatívnej komunikácii.

"Deťom sa práca s projektorom, ale aj s ostatnými pomôckami veľmi páči" Veľmi im to pomáha v napredovaní. Rozširuje sa im slovná zásoba. Pomaly sa rozbiehame aj so spoločnými aktivitami s inými triedami a deťmi," približuje pani Bellová, učiteľka.

Bez darcov by to nešlo

Pomáhať iným je našou srdcovkou, no bez ľudí so na správnom mieste by to však nebolo možné. Podporiť by sme nemohli ani projekt ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote. Pridajte sa k darcom a pomáhajte spolu s nami. Urobiť tak môžete viacerými spôsobmi. Všetko dôležité sme pre vás spísali do prehľadného článku.Ďalšie aktuality

Pre anjelskú Tamarku sme zabezpečili komunikačné pomôcky
Pre anjelskú Tamarku sme zabezpečili komunikačné pomôcky

Tamarke bolo diagnostikované ojedinelé neurologicko-genetické ochorenie známe ako Angelmanov syndróm. Deti s Angelmanovým syndrómom sa zvyknú pre modré oči a blond vlasy nazývať aj anjelské. Ide o kombinované ochorenie, ktoré spôsobuje to, že deti s týmto ochorením dokážu povedať len pár slov. Veľmi dôležitá je pre ne preto augmentatívna a alternatívna komunikácia, ktorá im pomáha vyjadriť svoje pocity, túžby a potreby

Spolupráca Dedoles s inkluzívnou kreatívnou značkou HENTO TOTO
Spolupráca Dedoles s inkluzívnou kreatívnou značkou HENTO TOTO

Dedoles prichádza s výnimočnou limitovanou kolekciou ponožiek. Vznikla v spolupráci s inkluzívnou kreatívnou značkou HENTO TOTO, ktorá spája šikovných kresličov s mentálnym postihnutím s profesionálnymi grafikmi, dizajnérmi a ilustrátormi.

Pomoc organizáciám a rodinám v roku 2021
Pomoc organizáciám a rodinám v roku 2021

Počas roka 2021 sme na rôzne projekty vyčlenili spolu 55 220,14 €.

Pomoc rodinám 2022
Pomoc rodinám 2022

V roku 2022 v zmysle stratégie projektu pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.