Projekt ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote sme podporili sumou 2049 €

26.10.2021

V Srdci pre deti veľmi radi podporujeme aj väčšie projekty. Jedným z nich bol i koncept Základnej školy Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote.

Chcem pomôcť

Od roku 2020 funguje v škole špeciálna trieda pre deti s poruchou autistického spektra. Keďže sa deti s autizmom najlepšie učia pozorovaním, škola si dala za cieľ inklúziu autistických detí s intaktnými žiakmi školy. Aby k tomu mohlo dôjsť, bolo potrebné triedu pre vzdelávanie zmiešanej skupiny technicky vybaviť. Nevyhnutnosťou bol dataprojektor a ďalšie edukačné pomôcky, ktoré mali zabezpečiť lepšiu vizualizáciu v rámci spoločného vyučovania.


Zakúpili sme projektor a špeciálny program

Projekt ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote sme podporili sumou 2049 €. Peniaze putovali na kúpu interaktívneho dataprojektora a špeciálneho programu Boardmaker 7. Ten obsahuje viac ako 45 000 komunikačných symbolov a šablóny na vytváranie na mieru prispôsobených učebných materiálov, pomáha pri alternatívnej a augmentatívnej komunikácii.

"Deťom sa práca s projektorom, ale aj s ostatnými pomôckami veľmi páči" Veľmi im to pomáha v napredovaní. Rozširuje sa im slovná zásoba. Pomaly sa rozbiehame aj so spoločnými aktivitami s inými triedami a deťmi," približuje pani Bellová, učiteľka.

Bez darcov by to nešlo

Pomáhať iným je našou srdcovkou, no bez ľudí so na správnom mieste by to však nebolo možné. Podporiť by sme nemohli ani projekt ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote. Pridajte sa k darcom a pomáhajte spolu s nami. Urobiť tak môžete viacerými spôsobmi. Všetko dôležité sme pre vás spísali do prehľadného článku.Ďalšie aktuality

Spojenej škole Dúbravská 1 sme pomohli na ceste ku komunikácii
Spojenej škole Dúbravská 1 sme pomohli na ceste ku komunikácii

Sme radi, že sme v uplynulých rokoch mohli podporiť aj koncept s výstižným názvom Cesta ku komunikácii. Ide o jeden z projektov Spojenej školy na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave.

Pomoc rodinám 2022
Pomoc rodinám 2022

V roku 2022 v zmysle stratégie projektu pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti.

VEDOMOSTI MENIA SVET
VEDOMOSTI MENIA SVET

Grantová výzva: Asistenti v inkluzívnom vzdelávaní​. Srdce pre deti v spolupráci so spoločnosťou Dedoles, ktorá ešte v priebehu minulého roka venovala nášmu charitatívnemu projektu 50 000 €, vyhlasuje grantovú výzvu Vedomosti menia svet.

Centrum včasnej intervencie prispieva k vytváraniu inkluzívnej spoločnosti, neváhali sme ho podporiť
Centrum včasnej intervencie prispieva k vytváraniu inkluzívnej spoločnosti, neváhali sme ho podporiť

Jedným zo subjektov, ktoré sme v uplynulých rokoch finančne podporili, bolo Centrum včasnej intervencie v Košiciach. Táto mimovládna nezisková organizácia pomáha rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Ich cieľom je podporovať začlenenie dieťaťa i rodiny do spoločnosti.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.