Darujte jednoducho 5 € cez SMS s textom SRDCE na číslo 871

Pre žiadateľov

Cieľom projektu Srdce pre deti je podporovať deti a mládež do 18 rokov:

  • s vážnejším zdravotným znevýhodnením obmedzujúcim kvalitu ich každodenného života, ktoré sú v zlej sociálnej situácii - napr. kúpou zdravotníckych a kompenzačných pomôcok alebo pokrytím nákladov súvisiacich s operačným zákrokom
  • v krízových situáciách alebo vyrastajúcich v nepriaznivých sociálnych podmienkach; resp. deti a ich rodiny postihnuté humanitárnymi katastrofami - sprostredkovaním materiálnej pomoci

Bližšie informácie o tom, ako podať žiadosť o nefinančnú pomoc, nájdete v sekcii Žiadosť a povinné prílohy.