Pre anjelskú Tamarku sme zabezpečili komunikačné pomôcky

13.9.2022

Tamarke bolo diagnostikované ojedinelé neurologicko-genetické ochorenie známe ako Angelmanov syndróm. Deti s Angelmanovým syndrómom sa zvyknú pre modré oči a blond vlasy nazývať aj anjelské. Ide o kombinované ochorenie, ktoré spôsobuje to, že deti s týmto ochorením dokážu povedať len pár slov. Veľmi dôležitá je pre ne preto augmentatívna a alternatívna komunikácia, ktorá im pomáha vyjadriť svoje pocity, túžby a potreby

Chcem pomôcť

Špeciálny program a komunikátor môže odteraz Tamarka využívať aj doma


Pre Tamarku je veľmi dôležité pracovať s prvkami AAK na dennej báze, a to nielen v škôlke a medzi kamarátmi, ale aj doma. Tamarka pravidelne navštevuje denné centrum v Bratislave, v ktorom s ňou aktívne pracuje špeciálna pedagogička. Rôzne komunikátory, piktogramy, iPad s komunikačným programom, to všetko pomáha Tamarke k tomu, aby pochopila väčšinu významov slov a dokázala ich aj aktívne používať. Je však veľmi dôležité, aby mohla Tamarka využívať tieto pomôcky aj doma, nielen v centre, preto sme jej prispeli na nákup špeciálneho komunikátora a iPadu s programom.

“Je úžasné sledovať ako Tamarka napreduje či už v pohybe, alebo v oblasti komunikácie a mentálneho vývoja. Z ležiaceho bábätka sa stáva dievčatko, ktoré vníma okolitý svet, teší sa zo spoločnosti, rada chodí do škôlky, učí sa nové veci,” približuje Tamarkina rodina.


Čo je to Angelmanov syndróm?

Angelmanov syndróm je ochorenie, ktoré je spôsobené tzv. mikrodeléciou chromozómu. Mikrodelécia znamená stratu veľmi malého úseku v určitom mieste na chromozóme. V tomto prípade ide o chromozóm 15 a jeho dlhé ramienko. Je to geneticky podmienené ochorenie, ktoré sa vyskytuje rovnako u chlapcov ako u dievčat. Bolo prvýkrát v literatúre opísané v roku 1965 anglickým lekárom doktorom Angelmanom. Liečba je len symptomatická a ľudia s týmto syndrómom si vyžadujú celoživotnú asistenciu.

Frekvencia výskytu Angelmanovho syndrómu v populácii je približne 1/16 000.

Diagnózu možno stanoviť na základe genetického vyšetrenia, ktoré preukáže deléciu na 15 chromozóme.

K prejavom Angelmanovho syndrómu patria: málo rozvinutá reč (iba minimum slov/skôr neverbálny prejav), mentálne zaostávanie, motorické problémy pripomínajúce pohyby bábiky, bezdôvodné záchvaty smiechu, porucha pozornosti, hypotónia (znížené svalové napätie), mikrocefália ("malá hlava"), abnormálne EEG (vyšetrenie mozgu), škúlenie, poruchy prehltacieho reflexu, sploštené záhlavie hlavičky, hyperaktivita, epileptické záchvaty a poruchy spánku.

Viac na: https://anjelskatamarka.sk/

Ďalšie aktuality

Pomoc rodinám 2023
Pomoc rodinám 2023

V roku 2023 pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti.

Be Lenka opäť podporila desiatky rodín
Be Lenka opäť podporila desiatky rodín

Tentokrát venovala deťom 38 párov barefoot topánok.

Hanke, žiačke Základnej školy Jána Pavla II, sme zabezpečili vlastnú asistentku
Hanke, žiačke Základnej školy Jána Pavla II, sme zabezpečili vlastnú asistentku

Pedagogickí asistenti a asistentky zohrávajú v inkluzívnom vzdelávaní kľúčovú rolu. Náš posledný grant sa preto niesol v znamení podpory práve tejto profesie. Jeden z projektov, ktorý sme v rámci grantu podporili, bol aj projekt Základnej školy s materskou školou sv. Jána Pavla II.

Peťkov príbeh dokazuje, že zázraky sa dejú → Podporili sme ho kúpou špeciálnej komunikačnej pomôcky
Peťkov príbeh dokazuje, že zázraky sa dejú → Podporili sme ho kúpou špeciálnej komunikačnej pomôcky

Dnes šesťročný Peťko si svoje miesto na tomto svete musel vybojovať. Narodil sa predčasne, s nízkou váhou, množstvom diagnóz a neprajných prognóz, ktoré nasvedčovali, že by vôbec nemusel chodiť a rozprávať. Vďaka obetavosti a vytrvalosti svojich rodičov však dnes dokáže nielen komunikovať, ale dokonca aj kopnúť do futbalovej lopty.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.