Rok 2020: Pomoc rodinám

27.11.2020

V roku 2020 sme naplno začali napĺňať stratégiu inkluzívneho vzdelávania. Pomáhame deťom s rôznym znevýhodnením lepšie sa začleniť do našej spoločnosti.

Chcem pomôcť

Alicka

Deväťročné dievčatko, ktoré má viacero diagnóz, sa spolu so svojou rodinou nevzdáva. Chodí do špeciálnej základnej školy a veľmi jej pomáha pravidelné cvičenie. Aby dokázala lepšie komunikovať s okolím, prispeli sme jej sumou 1 139 eur na špeciálnu komunikačnú pomôcku, ktorá jej to umožní.

Mariánko

Onedlho osemročnému Mariánovi, diagnostikovali detský autizmus. Rodičia sa stále učia, ako s ním pracovať, v čom im pomáha špecializované centrum, do ktorého však musia dochádzať. Pomáhajú mu rôzne terapie a špeciálne programy. Na jeden z nich sme prispeli z verejnej zbierky sumou 1 499 eur.

Milanko

Obojstranná porucha sluchu sa postavila do cesty sedemročnému Milankovi. Ten má však milujúcich rodičov, ktorí ho vo všetkom podporujú a snažia sa, aby mal to, čo potrebuje. Chlapček dnes rozpráva, v čom mu pomôže aj špeciálny komunikačný program a notebook spolu v hodnote 1338,44 eura.

Daniel

Šport zmenil mladému Danielovi život. Po vzore nášho olympionika Mateja Tótha sa začal venovať chôdzi, v ktorej sa mu darí až tak, že sa snaží kvalifikovať na olympiádu. Korona kríza zasiahla aj do jeho života, keďže nastal problém s jeho ubytovaním na internáte. Daniel tiež potrebuje vyváženú stravu. Na tieto výdavky sme mu v rámci projekte Srdce pre deti prispeli sumou 2 600 eur.

Tamarka

Desaťročné dievčatko bojuje od narodenia s ťažkou poruchou sluchu a má problémy s verbalizáciou. Špeciálny komunikačný program a notebook budú opäť ďalším krôčikom na jej ceste k cieľu, ktorým je schopnosť komunikovať s okolím. Príspevok bol v hodnote 1 338,44 eura.

Viktor

Rozvedená mama má tri deti, ktoré všetky trpia detskou mozgovou obrnou. Dvaja synovia stále bývajú s ňou, pričom šestnásťročný Viktor je navyše onkologickým pacientom. Príspevok vo výške 1785,36 eura pôjde na spolufinancovanie nájmu, ktorý predstavuje pokrytie základných potrieb rodiny.

Laura

Dnes 16-ročná Laura v tomto roku nastúpila na strednú školu. Narodila sa ako nepočujúca, voperovanie kochleárneho implantátu jej veľmi pomohlo, začala postupne so zvukmi, až sa u nej rozvinula aj reč. Príspevok v hodnote 1 547,20 eura zahŕňal nabíjateľné batérie do rečového procesora a notebook.

Sárka a Adamko

Súrodenci - dvojčatá majú sedem rokov. Žijú iba s mamou, ktorá bola v prvej vlne korona krízy na OČR z dôvodu zatvorenia škôlky. Rodina tak prišla o významnú časť príjmu a ocitla sa vo veľmi náročnej situácii. Pomohli sme im úhradou nájomného v hodnote 2 040 eur.

Jakubko

Deväťročný Jakubko trpí poruchou sluchu. Jeho reč sa oneskorila a postupne začal zabúdať aj slová, ktoré vedel. Pribudol nepokoj a výbuchy hnevu. Vyšetrením v narkóze sa prišlo na to, že ide o obojstrannú percepčnú poruchu. Dostal prvé aparátiky, ktoré odmietal. Nakoniec mu voperovali kochleárny implantát, ktorý mu veľmi pomohol. Podporili sme ho aj my a to špeciálnym komunikačným programom a notebookom v hodnote hodnote 1 338,44 eura.

Matiasko

Osemročný chlapček žije so svojou maminou, ktorá to v živote nemala jednoduché. Okrem osobných a rodinných problémov rodinu zasiahla aj korona kríza a mama sa ocitla dlhodobo na OČR, čím jej príjem výrazne klesol. Spolu s Matiaskom bývajú v mestskom nájomnom byte a práve na bývanie sme im prispeli aj my, a to sumou 2 040 eur.

Tamarka

Tamarka, ktorá má šesť rokov, trpí detskou mozgovou obrnou. Vďaka rehabilitačným pobytom však napreduje. Nanešťastie, rodinu výrazne postihla korona kríza, kvôli ktorej prišiel otec o prácu. Prišli tak o významnú časť rodinného príjmu. Navyše prišla ďalšia rana, ktorá zasiahla maminu, trpí vážnym ochorením. Rodinu sme podporili kúpou materiálu na rekonštrukciu ich obydlia v hodnote 2 000 eur.

Viki

Päťročná Viki stratila vo svojich dvoch rokoch zrak v dôsledku poškodenia zrakového centra v mozgu. Rodinu navyše významne postihla korona kríza, otcova pracovná činnosť bola totiž výrazne obmedzená. Okrem toho sa museli presťahovať do iného mesta, aby Viki mohla chodiť do vhodnej škôlky, čo prinieslo mnohé komplikácie. Rodine sme pomohli kúpou vzdelávacích pomôcok pre Viki a dovybavením novej domácnosti v hodnote 758 eur.

Vanesska