Pomoc rodinám 2022

6.1.2023

V roku 2022 v zmysle stratégie projektu pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti.

Chcem pomôcť

Timur

Osemročný chlapec sa narodil ako zdravé dieťa. Zmena nastala okolo piateho roku života, keď mu bola diagnostikovaná MLD-metachromatická leukodystrofia, dôsledkom čoho dochádza k strate ochranného obalu nervových zakončení. Timur sa ale nevzdáva, cvičí a rehabilituje, aby posilnil svoje telíčko. Prispeli sme mu na logopédiu v celkovej hodnote 2 000 eur.

Karinka

Sedemročná Karinka sa narodila s diagnózami rázštep chrbtice

a hydrocefalus. K tomu sa postupne pridružili ďalšie zdravotné problémy

a absolvovala niekoľko operácií. Napriek týmto prekážkam sa rada učí,

plynule číta a píše. Doma jej robí spoločnosť braček Elias. Aby sa mohla

aj naďalej vzdelávať, prispeli sme jej na špeciálne vzdelávacie terapie

a na vzdelávacie pomôcky v celkovej hodnote 2 000 eur.

Noemi

Dvanásťročná slečna sa narodila zdravá, všetko sa vyvíjalo

ako malo, no začalo sa diať niečo, čo nikto neočakával. Noemi prestala

reagovať, rozprávať a prestala rozumieť. Trpí poruchou autistického

spektra a pribudli aj ďalšie diagnózy. Aby si Noemi mohla napĺňať jej sen

– rozumieť a rozprávať, prispeli sme jej na ABA terapie a senzorickú

terapiu v hodnote 2 000 eur.

Adrián

Adriánko je štvorročný chlapec, ktorý sa narodil ako zdravé dieťa. Pred dosiahnutím dvoch rokov mu diagnostikovali hypotonicko - ataktický syndróm s oneskoreným psychomotorickým vývojom, neskôr rozšírený o narušenú komunikačnú schopnosť. Aďko robí aj vďaka svojím rodičom a špecialistom veľké pokroky. Pre ďalšie napredovanie mu pomôžu aj ABA terapie na ktoré sme mu prispeli v hodnote 2 000 eur.

Tomáško

Takmer dvojročnému Tomáškovi bola diagnostikovaná atexia, progresívne ochorenie, ktoré spôsobuje problémy s pohybom, koordináciou či stabilitou plus nesprávny vývoj nožičiek. Okrem týchto pohybových problémov mu spôsobuje epileptické záchvaty a srdcovú arytmiu. Malému bojovníkovi sme pomohli kúpou špeciálnych vzdelávacích a senzorických pomôcok v celkovej hodnote 2 000 eur.

Dávid

Dávid má 14 rokov a vyrastá so starou mamou. Narodil sa s viacerými vážnymi diagnózami ako DMO, poruchou rečového vývinu a mnohými ďalšími. Rád si kreslí, vyfarbuje obrázky a hrá sa s legom. Spoločne so starou mamou chodia na výlety, prechádzky a navštevujú tvorivé dielne. K tomu aby Dávid napredoval v komunikácií s okolitým svetom, prispeli sme mu na špeciálne AAK pomôcky s hlasovým výstupom v celkovej hodnote 2 000 eur.

Miško

Keď mal dnes už šesťročný Miško dva roky, diagnostikovali mu lekári poruchu autistického spektra. Je to veľmi snaživý chlapec a vďaka terapiám začína napredovať vo výslovnosti a je aj vnímavejší. Aby mohol v terapiách aj naďalej pokračovať, prispeli sme mu na ABA terapie v hodnote 2 000 eur.

Jurko