Pomoc organizáciám a rodinám v roku 2021

17.8.2022

Počas roka 2021 sme na rôzne projekty vyčlenili spolu 55 220,14 €.

Chcem pomôcť

Pomoc organizáciám a rodinám v roku 2021

Počas roka 2021 sme na rôzne projekty vyčlenili spolu 55 220,14 €. Keďže Srdce pre deti neposkytuje financie priamo, ale pomáhame formou nefinančnej pomoci, išlo predovšetkým o nákup rôznych špeciálnych pomôcok, prístrojov, programov či zabezpečenie a vzdelávanie asistentov. Všetko s cieľom vytvoriť pre zdravotne či sociálne znevýhodnené deti inkluzívne prostredie, v ktorom sa budú môcť plnohodnotne vzdelávať spolu s ostatnými.

Pomoc organizáciám

V roku 2021 sme podporili celkom 6 organizácií, medzi ktoré sme prerozdelili sumu 17 200 €. V rámci pomoci organizáciám sme podporili 2 projekty s celoslovenskou pôsobnosťou, 2 z Bratislavského a 2 z Banskobystrického kraja. Finančné prostriedky sme smerovali predovšetkým na zabezpečenie asistenčných služieb, vzdelávanie rodičov a odborníkov. Za účelom zvyšovania povedomia o inklúzii sme podporili i viacero športových aktivít.Pomoc rodinám

Popri organizáciách, sme, samozrejme, nezabúdali ani na pomoc konkrétnym rodinám. Celkovo sme ich v roku 2021 podporili 22, a to sumou 38 020,14 €. Najviac rodín sme podporili v rámci Žilinského a Prešovského kraja. Väčšina finančných prostriedkov bola využitá na nákup technologických pomôcok. Veľkú časť pomoci sme zamerali na podporu alternatívnej a augmentatívnej komunikácie. Časť financií smerovala aj priamo na vzdelávanie v školách a škôlkach či nákup hardwaru.Ďakujeme

Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas roka 2021 pripojili k našej misii a pomáhajú spolu s nami. Dedoles, BeLenka, Bistro.sk, DM Drogerie, Nadácia Pontis a ľudia, ktorí nám prispeli či prispievajú pravidelne. Všetkým ďakujeme, bez vás by to nešlo.

Chcete pomáhať aj vy?

Pridajte sa k nám. → Spôsobov, ako podporiť Srdce pre deti je hneď viacero. Všetky ich nájdete v tomto článku.

Ďalšie aktuality

Pre anjelskú Tamarku sme zabezpečili komunikačné pomôcky
Pre anjelskú Tamarku sme zabezpečili komunikačné pomôcky

Tamarke bolo diagnostikované ojedinelé neurologicko-genetické ochorenie známe ako Angelmanov syndróm. Deti s Angelmanovým syndrómom sa zvyknú pre modré oči a blond vlasy nazývať aj anjelské. Ide o kombinované ochorenie, ktoré spôsobuje to, že deti s týmto ochorením dokážu povedať len pár slov. Veľmi dôležitá je pre ne preto augmentatívna a alternatívna komunikácia, ktorá im pomáha vyjadriť svoje pocity, túžby a potreby

Spolupráca Dedoles s inkluzívnou kreatívnou značkou HENTO TOTO
Spolupráca Dedoles s inkluzívnou kreatívnou značkou HENTO TOTO

Dedoles prichádza s výnimočnou limitovanou kolekciou ponožiek. Vznikla v spolupráci s inkluzívnou kreatívnou značkou HENTO TOTO, ktorá spája šikovných kresličov s mentálnym postihnutím s profesionálnymi grafikmi, dizajnérmi a ilustrátormi.

Pomoc rodinám 2022
Pomoc rodinám 2022

V roku 2022 v zmysle stratégie projektu pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti.

Srdce pre deti podporí 11 projektov po celom Slovensku
Srdce pre deti podporí 11 projektov po celom Slovensku

Do grantovej výzvy Asistenti v inkluzívnom vzdelávaní, ktorú sme vyhlásili v prvej polovici tohto roka, sa prihlásilo celkovo 13 projektov. Hodnotiaca komisia sa rozhodla podporiť až 11 z nich. Prerozdelený im bude grant od spoločnosti Dedoles v celkovej výške 50 000 €.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.