Pomoc organizáciám a rodinám v roku 2021

17.8.2022

Počas roka 2021 sme na rôzne projekty vyčlenili spolu 55 220,14 €.

Chcem pomôcť

Pomoc organizáciám a rodinám v roku 2021

Počas roka 2021 sme na rôzne projekty vyčlenili spolu 55 220,14 €. Keďže Srdce pre deti neposkytuje financie priamo, ale pomáhame formou nefinančnej pomoci, išlo predovšetkým o nákup rôznych špeciálnych pomôcok, prístrojov, programov či zabezpečenie a vzdelávanie asistentov. Všetko s cieľom vytvoriť pre zdravotne či sociálne znevýhodnené deti inkluzívne prostredie, v ktorom sa budú môcť plnohodnotne vzdelávať spolu s ostatnými.

Pomoc organizáciám

V roku 2021 sme podporili celkom 6 organizácií, medzi ktoré sme prerozdelili sumu 17 200 €. V rámci pomoci organizáciám sme podporili 2 projekty s celoslovenskou pôsobnosťou, 2 z Bratislavského a 2 z Banskobystrického kraja. Finančné prostriedky sme smerovali predovšetkým na zabezpečenie asistenčných služieb, vzdelávanie rodičov a odborníkov. Za účelom zvyšovania povedomia o inklúzii sme podporili i viacero športových aktivít.Pomoc rodinám

Popri organizáciách, sme, samozrejme, nezabúdali ani na pomoc konkrétnym rodinám. Celkovo sme ich v roku 2021 podporili 22, a to sumou 38 020,14 €. Najviac rodín sme podporili v rámci Žilinského a Prešovského kraja. Väčšina finančných prostriedkov bola využitá na nákup technologických pomôcok. Veľkú časť pomoci sme zamerali na podporu alternatívnej a augmentatívnej komunikácie. Časť financií smerovala aj priamo na vzdelávanie v školách a škôlkach či nákup hardwaru.Ďakujeme

Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas roka 2021 pripojili k našej misii a pomáhajú spolu s nami. Dedoles, BeLenka, Bistro.sk, DM Drogerie, Nadácia Pontis a ľudia, ktorí nám prispeli či prispievajú pravidelne. Všetkým ďakujeme, bez vás by to nešlo.

Chcete pomáhať aj vy?

Pridajte sa k nám. → Spôsobov, ako podporiť Srdce pre deti je hneď viacero. Všetky ich nájdete v tomto článku.

Ďalšie aktuality

Peťkovi sme zakúpili špeciálnu klávesnicu
Peťkovi sme zakúpili špeciálnu klávesnicu

Peťko sa od malička pasuje hneď s viacerými zdravotnými znevýhodneniami. Bola mu diagnostikovaná detská mozgová obrna, následkom čoho bojuje okrem iného so zníženým svalovým tonusom celého tela či poruchou reči. Bez pomoci asistencie nedokáže Peťko zvládnuť žiadnu samoobslužnú činnosť.

Pomoc rodinám 2022
Pomoc rodinám 2022

V roku 2022 v zmysle stratégie projektu pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti.

Rok 2022 - pomoc organizáciám
Rok 2022 - pomoc organizáciám

V roku 2022 pokračujeme v podpore organizácií, ktoré sa venujú deťom so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania, aby mali možnosť napredovať vo svojej ceste za vzdelávaním pre všetkých bez rozdielu.

Srdce pre deti odteraz podporíte aj kúpou darčekovej poukážky od TULIPU
Srdce pre deti odteraz podporíte aj kúpou darčekovej poukážky od TULIPU

50 % hodnoty darčekových poukážok venujeme na konto charitatívneho projektu Srdce pre deti.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.