Pomoc organizáciám a rodinám v roku 2021

17.8.2022

Počas roka 2021 sme na rôzne projekty vyčlenili spolu 55 220,14 €.

Chcem pomôcť

Pomoc organizáciám a rodinám v roku 2021

Počas roka 2021 sme na rôzne projekty vyčlenili spolu 55 220,14 €. Keďže Srdce pre deti neposkytuje financie priamo, ale pomáhame formou nefinančnej pomoci, išlo predovšetkým o nákup rôznych špeciálnych pomôcok, prístrojov, programov či zabezpečenie a vzdelávanie asistentov. Všetko s cieľom vytvoriť pre zdravotne či sociálne znevýhodnené deti inkluzívne prostredie, v ktorom sa budú môcť plnohodnotne vzdelávať spolu s ostatnými.

Pomoc organizáciám

V roku 2021 sme podporili celkom 6 organizácií, medzi ktoré sme prerozdelili sumu 17 200 €. V rámci pomoci organizáciám sme podporili 2 projekty s celoslovenskou pôsobnosťou, 2 z Bratislavského a 2 z Banskobystrického kraja. Finančné prostriedky sme smerovali predovšetkým na zabezpečenie asistenčných služieb, vzdelávanie rodičov a odborníkov. Za účelom zvyšovania povedomia o inklúzii sme podporili i viacero športových aktivít.Pomoc rodinám

Popri organizáciách, sme, samozrejme, nezabúdali ani na pomoc konkrétnym rodinám. Celkovo sme ich v roku 2021 podporili 22, a to sumou 38 020,14 €. Najviac rodín sme podporili v rámci Žilinského a Prešovského kraja. Väčšina finančných prostriedkov bola využitá na nákup technologických pomôcok. Veľkú časť pomoci sme zamerali na podporu alternatívnej a augmentatívnej komunikácie. Časť financií smerovala aj priamo na vzdelávanie v školách a škôlkach či nákup hardwaru.Ďakujeme

Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas roka 2021 pripojili k našej misii a pomáhajú spolu s nami. Dedoles, BeLenka, Bistro.sk, DM Drogerie, Nadácia Pontis a ľudia, ktorí nám prispeli či prispievajú pravidelne. Všetkým ďakujeme, bez vás by to nešlo.

Chcete pomáhať aj vy?

Pridajte sa k nám. → Spôsobov, ako podporiť Srdce pre deti je hneď viacero. Všetky ich nájdete v tomto článku.

Ďalšie aktuality

Pomoc rodinám 2023
Pomoc rodinám 2023

V roku 2023 pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti.

Be Lenka opäť podporila desiatky rodín
Be Lenka opäť podporila desiatky rodín

Tentokrát venovala deťom 38 párov barefoot topánok.

Hanke, žiačke Základnej školy Jána Pavla II, sme zabezpečili vlastnú asistentku
Hanke, žiačke Základnej školy Jána Pavla II, sme zabezpečili vlastnú asistentku

Pedagogickí asistenti a asistentky zohrávajú v inkluzívnom vzdelávaní kľúčovú rolu. Náš posledný grant sa preto niesol v znamení podpory práve tejto profesie. Jeden z projektov, ktorý sme v rámci grantu podporili, bol aj projekt Základnej školy s materskou školou sv. Jána Pavla II.

Peťkov príbeh dokazuje, že zázraky sa dejú → Podporili sme ho kúpou špeciálnej komunikačnej pomôcky
Peťkov príbeh dokazuje, že zázraky sa dejú → Podporili sme ho kúpou špeciálnej komunikačnej pomôcky

Dnes šesťročný Peťko si svoje miesto na tomto svete musel vybojovať. Narodil sa predčasne, s nízkou váhou, množstvom diagnóz a neprajných prognóz, ktoré nasvedčovali, že by vôbec nemusel chodiť a rozprávať. Vďaka obetavosti a vytrvalosti svojich rodičov však dnes dokáže nielen komunikovať, ale dokonca aj kopnúť do futbalovej lopty.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.