Pomoc organizáciám a rodinám v roku 2021

17.8.2022

Počas roka 2021 sme na rôzne projekty vyčlenili spolu 55 220,14 €.

Chcem pomôcť

Pomoc organizáciám a rodinám v roku 2021

Počas roka 2021 sme na rôzne projekty vyčlenili spolu 55 220,14 €. Keďže Srdce pre deti neposkytuje financie priamo, ale pomáhame formou nefinančnej pomoci, išlo predovšetkým o nákup rôznych špeciálnych pomôcok, prístrojov, programov či zabezpečenie a vzdelávanie asistentov. Všetko s cieľom vytvoriť pre zdravotne či sociálne znevýhodnené deti inkluzívne prostredie, v ktorom sa budú môcť plnohodnotne vzdelávať spolu s ostatnými.

Pomoc organizáciám

V roku 2021 sme podporili celkom 6 organizácií, medzi ktoré sme prerozdelili sumu 17 200 €. V rámci pomoci organizáciám sme podporili 2 projekty s celoslovenskou pôsobnosťou, 2 z Bratislavského a 2 z Banskobystrického kraja. Finančné prostriedky sme smerovali predovšetkým na zabezpečenie asistenčných služieb, vzdelávanie rodičov a odborníkov. Za účelom zvyšovania povedomia o inklúzii sme podporili i viacero športových aktivít.Pomoc rodinám

Popri organizáciách, sme, samozrejme, nezabúdali ani na pomoc konkrétnym rodinám. Celkovo sme ich v roku 2021 podporili 22, a to sumou 38 020,14 €. Najviac rodín sme podporili v rámci Žilinského a Prešovského kraja. Väčšina finančných prostriedkov bola využitá na nákup technologických pomôcok. Veľkú časť pomoci sme zamerali na podporu alternatívnej a augmentatívnej komunikácie. Časť financií smerovala aj priamo na vzdelávanie v školách a škôlkach či nákup hardwaru.Ďakujeme

Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas roka 2021 pripojili k našej misii a pomáhajú spolu s nami. Dedoles, BeLenka, Bistro.sk, DM Drogerie, Nadácia Pontis a ľudia, ktorí nám prispeli či prispievajú pravidelne. Všetkým ďakujeme, bez vás by to nešlo.

Chcete pomáhať aj vy?

Pridajte sa k nám. → Spôsobov, ako podporiť Srdce pre deti je hneď viacero. Všetky ich nájdete v tomto článku.

Ďalšie aktuality

Vytrvalosť a nádej, tieto slová najviac vystihujú príbeh Nelky, pre ktorú sme zakúpili špeciálne pomôcky v hodnote 2000 €
Vytrvalosť a nádej, tieto slová najviac vystihujú príbeh Nelky, pre ktorú sme zakúpili špeciálne pomôcky v hodnote 2000 €

Nelkin príbeh je príbehom nádeje, vytrvalosti a odhodlania. Narodila sa po bezproblémovom tehotenstve, ale už pár hodín po narodení bola prevezená na detské ARO, kde jej diagnostikovali ťažký zápal pľúc a sepsu. Dva dni doslova bojovala o život. Našťastie sa narodila v termíne a nie predčasne, vďaka čomu mala dostatok síl a právo na život si nakoniec vybojovala.

Pomáhame v inklúzii, tak znie názov programu, ktorý sme podporili sumou 4 100 €
Pomáhame v inklúzii, tak znie názov programu, ktorý sme podporili sumou 4 100 €

Centrum inkluzívneho vzdelávania (Inklucentrum) je občianske združenie, ktoré sa zaoberá podporou inkluzívneho vzdelávania na celonárodnej úrovni. Jednou z jeho pravidelných aktivít je aj program Pomáhame v inklúzii, ktorý má niekoľkoročnú tradíciu. Práve na podporu tohto programu putovali financie z nášho grantu v celkovej výške 4 100 €.

Malému Martinkovi sme zabezpečili senzorické pomôcky
Malému Martinkovi sme zabezpečili senzorické pomôcky

Malý Martinko sa narodil ako zdravé dieťa, postupne sa však uňho začali objavovať rôzne problémy. Nerozprával, chýbalo mu porozumenie, čo vyústilo do rôznych záchvatov hnevu. Tie sa nedali utíšiť. Lekári sa zhodli na diagnóze narušenej komunikačnej schopnosti so sekundárnym autizmom a hyperkinetickom syndróme.

Podporili sme video projekt, ktorý pomôže rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi
Podporili sme video projekt, ktorý pomôže rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi

Narodenie dieťatka so zdravotným znevýhodnením býva veľmi často nečakané, rodina sa ocitne nepripravená na novú a neznámu situáciu.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.