Pomáhame v inklúzii, tak znie názov programu, ktorý sme podporili sumou 4 100 €

11.5.2023

Centrum inkluzívneho vzdelávania (Inklucentrum) je občianske združenie, ktoré sa zaoberá podporou inkluzívneho vzdelávania na celonárodnej úrovni. Jednou z jeho pravidelných aktivít je aj program Pomáhame v inklúzii, ktorý má niekoľkoročnú tradíciu. Práve na podporu tohto programu putovali financie z nášho grantu v celkovej výške 4 100 €.

Chcem pomôcť

Cieľom programu je poskytovať vzdelávanie a metodickú podporu pedagogickým asistentom a školským podporným tímom (odborným zamestnancom škôl), ako aj na mieru šité poradenstvo a mentoring pri zavádzaní inkluzívnych zmien do ich škôl.

O úspešnosti programu svedčia doterajšie čísla:

Všetky spomenuté aktivity vedú k podpore kvalitného vzdelávania v školskom prostredí v prospech rozvoja potenciálu všetkých detí, rodín i zamestnancov školy. Pedagogickí asistenti a školské podporné tímy získavajú nové zručnosti a tisícky detí so zdravotným znevýhodnením získavajú poznatky k nastaveniu ich vzdelávania na mieru.


“Vzhľadom k veľkému prílivu pomáhajúcich profesií do škôl, a na druhej strane veľmi malej, až žiadnej metodickej podpore zo strany štátu, vidíme veľkú možnosť poskytnutia základnej výbavy - tzv. balíčku prvej pomoci, ako veľmi účinnú pomoc a podporu. Aktivity sú pomerne jednoduché a podľa našej skúsenosti cielene zamerané na asistentov a 5/11 odborníkov na min. 100 školách, kde dosiahneme cielenú podporu a intervenciu, ktorá má dopad na tisíce detí. Intenzívna pomoc a podpora pre týchto ľudí sa nám javí ako veľmi zmysluplná a adresná,” uzatvára Viktor Križo, štatutár projektu.

Pomáhať môžete aj vy

Pridajte sa k nám a prispejte aj vy k tomu, aby sa deti so zdravotným znevýhodnením mohli plnohodnotne vzdelávať. Podporte spolu s nami inkluzívne vzdelávanie. Prispieť môžete viacerými spôsobmi. Všetko potrebné nájdete v tomto článku.

Ďalšie aktuality

Pomoc rodinám 2023
Pomoc rodinám 2023

V roku 2023 pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti.

Hanke, žiačke Základnej školy Jána Pavla II, sme zabezpečili vlastnú asistentku
Hanke, žiačke Základnej školy Jána Pavla II, sme zabezpečili vlastnú asistentku

Pedagogickí asistenti a asistentky zohrávajú v inkluzívnom vzdelávaní kľúčovú rolu. Náš posledný grant sa preto niesol v znamení podpory práve tejto profesie. Jeden z projektov, ktorý sme v rámci grantu podporili, bol aj projekt Základnej školy s materskou školou sv. Jána Pavla II.

Peťkov príbeh dokazuje, že zázraky sa dejú → Podporili sme ho kúpou špeciálnej komunikačnej pomôcky
Peťkov príbeh dokazuje, že zázraky sa dejú → Podporili sme ho kúpou špeciálnej komunikačnej pomôcky

Dnes šesťročný Peťko si svoje miesto na tomto svete musel vybojovať. Narodil sa predčasne, s nízkou váhou, množstvom diagnóz a neprajných prognóz, ktoré nasvedčovali, že by vôbec nemusel chodiť a rozprávať. Vďaka obetavosti a vytrvalosti svojich rodičov však dnes dokáže nielen komunikovať, ale dokonca aj kopnúť do futbalovej lopty.

Vytrvalosť a nádej, tieto slová najviac vystihujú príbeh Nelky, pre ktorú sme zakúpili špeciálne pomôcky v hodnote 2000 €
Vytrvalosť a nádej, tieto slová najviac vystihujú príbeh Nelky, pre ktorú sme zakúpili špeciálne pomôcky v hodnote 2000 €

Nelkin príbeh je príbehom nádeje, vytrvalosti a odhodlania. Narodila sa po bezproblémovom tehotenstve, ale už pár hodín po narodení bola prevezená na detské ARO, kde jej diagnostikovali ťažký zápal pľúc a sepsu. Dva dni doslova bojovala o život. Našťastie sa narodila v termíne a nie predčasne, vďaka čomu mala dostatok síl a právo na život si nakoniec vybojovala.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.