Podporili sme video projekt, ktorý pomôže rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi

29.3.2023

Narodenie dieťatka so zdravotným znevýhodnením býva veľmi často nečakané, rodina sa ocitne nepripravená na novú a neznámu situáciu.

Chcem pomôcť

Už v prvých týždňoch po narodení sa spustí „kolotoč“ vyšetrení, odporúčaní, čo všetko treba denne robiť (cvičiť, rehabilitovať, stimulovať a rozvíjať), aby dieťatko kvalitne napredovalo. Často sa zabúda na to najpodstatnejšie – vytváranie bezpečia a emocionálneho vyladenia na dieťa. Práve to je základný stavebný kameň pre jeho ďalší vývin a učenie. Práve preto sa rozhodla nezisková organizácia Raná starostlivosť tieto témy priniesť bližšie širšej verejnosti.

Video ako nástroj podpory intuitívneho rodičovstva

Raná starostlivosť sprevádza rodiny, do ktorých sa narodí dieťa so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením (telesným, zmyslovým, intelektovým) vo veku od narodenia do 7 rokov. Tieto rodiny pravidelne navštevuje, rozličnými spôsobmi podporuje, poskytuje pre ne poradenstvo a organizuje rôzne stretnutia

V rámci projektu, ktorý sme podporili sumou 2000 €, spracovala organizácia info-edukačné video zamerané na témy interakcie rodič - dieťa a podpory samostatnosti dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Video vzniklo v spolupráci s odborníkmi, rodinami a zahraničnými partnerskými organizáciami. Informácie dôležité pre vývin dieťaťa sa vďaka videu dostanú aj k rodinám, ktoré nemajú možnosť dostať priamu podporu v tejto oblasti.

“Krátkodobá intenzívna podpora vzťahu rodič - dieťa pozitívne ovplyvňuje dieťa a jeho napredovanie vo vývine a rovnako pozitívne podporuje istotu a sebavedomie rodiča v rodičovských kompetenciách. Istejší a stabilnejší rodič je základom bezpečia a dôvery dieťaťa, že môže objavovať prostredie okolo seba a napredovať tak vo všetkých oblastiach vývinu v rámci svojich možností,” objasňuje projektová manažérka organizácie Raná starostlivosť.

Prínos nielen pre rodiny, ale aj pre odborníkov a verejnosť

Samotné video je určené nielen pre rodičov, ale aj pre odborníkov z pomáhajúcich profesií. V rámci odbornej činnosti poslúži pri rôznych prezentáciách a workshopoch, prípadne aj ako súčasť e-learningu. Jeho cieľom je zároveň zvýšiť záujem a informovanosť verejnosti o tému rozvíjania vzťahov a intuitívneho rodičovstva.

Pridajte sa k Srdcu pre deti aj vy

Projekt Srdce pre deti by nemohol fungovať bez darcov. Podporiť nás môžete v priebehu celého roka. Urobiť tak viete rôznymi spôsobmi. Všetko sme pre vás spísali do prehľadného článku.

Ďalšie aktuality

Pomoc rodinám 2023
Pomoc rodinám 2023

V roku 2023 pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti.

Be Lenka opäť podporila desiatky rodín
Be Lenka opäť podporila desiatky rodín

Tentokrát venovala deťom 38 párov barefoot topánok.

Hanke, žiačke Základnej školy Jána Pavla II, sme zabezpečili vlastnú asistentku
Hanke, žiačke Základnej školy Jána Pavla II, sme zabezpečili vlastnú asistentku

Pedagogickí asistenti a asistentky zohrávajú v inkluzívnom vzdelávaní kľúčovú rolu. Náš posledný grant sa preto niesol v znamení podpory práve tejto profesie. Jeden z projektov, ktorý sme v rámci grantu podporili, bol aj projekt Základnej školy s materskou školou sv. Jána Pavla II.

Peťkov príbeh dokazuje, že zázraky sa dejú → Podporili sme ho kúpou špeciálnej komunikačnej pomôcky
Peťkov príbeh dokazuje, že zázraky sa dejú → Podporili sme ho kúpou špeciálnej komunikačnej pomôcky

Dnes šesťročný Peťko si svoje miesto na tomto svete musel vybojovať. Narodil sa predčasne, s nízkou váhou, množstvom diagnóz a neprajných prognóz, ktoré nasvedčovali, že by vôbec nemusel chodiť a rozprávať. Vďaka obetavosti a vytrvalosti svojich rodičov však dnes dokáže nielen komunikovať, ale dokonca aj kopnúť do futbalovej lopty.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.