Podporili sme video projekt, ktorý pomôže rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi

29.3.2023

Narodenie dieťatka so zdravotným znevýhodnením býva veľmi často nečakané, rodina sa ocitne nepripravená na novú a neznámu situáciu.

Chcem pomôcť

Už v prvých týždňoch po narodení sa spustí „kolotoč“ vyšetrení, odporúčaní, čo všetko treba denne robiť (cvičiť, rehabilitovať, stimulovať a rozvíjať), aby dieťatko kvalitne napredovalo. Často sa zabúda na to najpodstatnejšie – vytváranie bezpečia a emocionálneho vyladenia na dieťa. Práve to je základný stavebný kameň pre jeho ďalší vývin a učenie. Práve preto sa rozhodla nezisková organizácia Raná starostlivosť tieto témy priniesť bližšie širšej verejnosti.

Video ako nástroj podpory intuitívneho rodičovstva

Raná starostlivosť sprevádza rodiny, do ktorých sa narodí dieťa so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením (telesným, zmyslovým, intelektovým) vo veku od narodenia do 7 rokov. Tieto rodiny pravidelne navštevuje, rozličnými spôsobmi podporuje, poskytuje pre ne poradenstvo a organizuje rôzne stretnutia

V rámci projektu, ktorý sme podporili sumou 2000 €, spracovala organizácia info-edukačné video zamerané na témy interakcie rodič - dieťa a podpory samostatnosti dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Video vzniklo v spolupráci s odborníkmi, rodinami a zahraničnými partnerskými organizáciami. Informácie dôležité pre vývin dieťaťa sa vďaka videu dostanú aj k rodinám, ktoré nemajú možnosť dostať priamu podporu v tejto oblasti.

“Krátkodobá intenzívna podpora vzťahu rodič - dieťa pozitívne ovplyvňuje dieťa a jeho napredovanie vo vývine a rovnako pozitívne podporuje istotu a sebavedomie rodiča v rodičovských kompetenciách. Istejší a stabilnejší rodič je základom bezpečia a dôvery dieťaťa, že môže objavovať prostredie okolo seba a napredovať tak vo všetkých oblastiach vývinu v rámci svojich možností,” objasňuje projektová manažérka organizácie Raná starostlivosť.

Prínos nielen pre rodiny, ale aj pre odborníkov a verejnosť

Samotné video je určené nielen pre rodičov, ale aj pre odborníkov z pomáhajúcich profesií. V rámci odbornej činnosti poslúži pri rôznych prezentáciách a workshopoch, prípadne aj ako súčasť e-learningu. Jeho cieľom je zároveň zvýšiť záujem a informovanosť verejnosti o tému rozvíjania vzťahov a intuitívneho rodičovstva.

Pridajte sa k Srdcu pre deti aj vy

Projekt Srdce pre deti by nemohol fungovať bez darcov. Podporiť nás môžete v priebehu celého roka. Urobiť tak viete rôznymi spôsobmi. Všetko sme pre vás spísali do prehľadného článku.

Ďalšie aktuality

Vytrvalosť a nádej, tieto slová najviac vystihujú príbeh Nelky, pre ktorú sme zakúpili špeciálne pomôcky v hodnote 2000 €
Vytrvalosť a nádej, tieto slová najviac vystihujú príbeh Nelky, pre ktorú sme zakúpili špeciálne pomôcky v hodnote 2000 €

Nelkin príbeh je príbehom nádeje, vytrvalosti a odhodlania. Narodila sa po bezproblémovom tehotenstve, ale už pár hodín po narodení bola prevezená na detské ARO, kde jej diagnostikovali ťažký zápal pľúc a sepsu. Dva dni doslova bojovala o život. Našťastie sa narodila v termíne a nie predčasne, vďaka čomu mala dostatok síl a právo na život si nakoniec vybojovala.

Pomáhame v inklúzii, tak znie názov programu, ktorý sme podporili sumou 4 100 €
Pomáhame v inklúzii, tak znie názov programu, ktorý sme podporili sumou 4 100 €

Centrum inkluzívneho vzdelávania (Inklucentrum) je občianske združenie, ktoré sa zaoberá podporou inkluzívneho vzdelávania na celonárodnej úrovni. Jednou z jeho pravidelných aktivít je aj program Pomáhame v inklúzii, ktorý má niekoľkoročnú tradíciu. Práve na podporu tohto programu putovali financie z nášho grantu v celkovej výške 4 100 €.

Malému Martinkovi sme zabezpečili senzorické pomôcky
Malému Martinkovi sme zabezpečili senzorické pomôcky

Malý Martinko sa narodil ako zdravé dieťa, postupne sa však uňho začali objavovať rôzne problémy. Nerozprával, chýbalo mu porozumenie, čo vyústilo do rôznych záchvatov hnevu. Tie sa nedali utíšiť. Lekári sa zhodli na diagnóze narušenej komunikačnej schopnosti so sekundárnym autizmom a hyperkinetickom syndróme.

Občianskemu združeniu Detičky lastovičky sme pomohli rúcať bariéry medzi  deťmi so zdravotným znevýhodnením a bez neho
Občianskemu združeniu Detičky lastovičky sme pomohli rúcať bariéry medzi deťmi so zdravotným znevýhodnením a bez neho

Cieľom občianskeho združenia Detičky lastovičky je podporovať všestranný rozvoj detí so zdravotným znevýhodnením.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.