Päť špeciálnych bábik pomáha škôlkarom vnímať inakosť

28.8.2020

Piati Vnímajkovia. Každý z nich je iný, a predsa majú mnoho spoločného. Ukazujú nám, že inakosť je prirodzená a netreba sa jej báť. Vnímajkovia sú projektom OZ V.I.A.C. a pomáhajú deťom chápať odlišnosti. Päť ručne háčkovaných postavičiek vyrábaných ženami z komunitného centra v Trstenej pozýva do sveta otvoreného pre všetkých.

Pomôžem

Tmejka, Chcejko, Inka, Boľko a Veselka je päť háčkovaných bábik, z ktorých prvé štyri predstavujú hendikep najčastejšie sa vyskytujúci v bežnom živote detí a dospelých. Piaty Vnímajko predstavuje dieťa, ktorému nič nechýba. Vnímajkovia sú oficiálne registrovaným výrobkom a slúžia ako edukačné pomôcky pre pedagógov, rodičov a tiež ako didaktická, pedagogická a preventívna pomôcka, ktorá pomáha deťom lepšie pochopiť odlišnosť. Vnímajkovia sú iní ako „bežné“ hračky, ale o to viac rovnakí ako bežné deti.

Tmejka je nevidiaca, Chcejkova rodina je veľmi chudobná, Inka má inú farbu pleti ako väčšina detí a Boľko má telesné znevýhodnenie. Vnímajkovia vznikli na základe osobnej skúsenosti ich autorky Ľubice Matušákovej, ktorá je súčasťou OZ V.I.A.C. a žije skutočný život Boľka. Skutočným a zažitým príbehom reálnych ľudí sú pritom inšpirovaní viacerí Vnímajkovia.

Vnímajkovia

„Tešíme sa veľmi pozitívnym reakciám a záujmu verejnosti o Vnímajkov, pretože je to spôsob, ako s deťmi otvárať citlivé témy, o ktorých sa veľakrát nehovorí jednoduchým a milým detským jazykom – cez rozprávku a hru. Viesť deti k vnímavosti je jednoduchšie ako neskôr odstraňovať predsudky. Zároveň je to cesta, ako budovať vnímavejšiu generáciu,” hovorí Ľubica Matušáková.

Inakosť v škôlkach

Prostredníctvom Vnímajkov oslovili zástupcovia OZ V.I.A.C. materské školy, ktorým ponúkli metodologický balíček, rozprávky a podporné materiály na prácu v oblasti témy odlišnosti ako pre učiteľov, tak aj pre rodičov a pre 200 detí, ktoré sa týmto spôsobom začali vzdelávať.

Cieľom je budovanie vnímavosti a odstraňovanie predsudkov už od útleho veku dieťaťa, teda v čase, keď sa formuje jeho osobnosť. Týmto spôsobom sa vytvára potenciál na to, aby bolo prostredie v detských kolektívoch priateľskejšie, aby sa v ňom deti so znevýhodnením cítili prijaté a aby boli deti bez znevýhodnenia odmalička vedené k vnímaniu inakosti ako prirodzenej súčasti nášho života.

Situácia s uzavretím škôl skomplikovala aj spomínané vzdelávanie. Počas karantény však mali deti možnosť počúvať rozprávky o Vnímajkoch cez sociálne siete. Prostredníctvom videí sa mohli stretnúť aj s ľuďmi, ktorí predstavujú skutočných, živých Vnímajkov, napríklad s nevidiacou Soňou – Tmejkou. Pozdrav dostali aj od Boľka – Bekima.

„Deti zaujal každý jeden príbeh, ktorý sme stihli do uzavretia MŠ prečítať. Veľmi rady vyfarbovali maľovanky a rady pracovali aj s pracovnými listami. Ich reakcie boli veľmi pozitívne a hneď sa chceli s Tmejkou hrať aj jej pomáhať. Zaujímalo ich naozaj všetko – konkrétne napríklad ako sa cvičí vodiaci pes alebo ako funguje biela palica. Rodičia reagovali pozitívne a pýtali si rozprávky, maľovanky a sledovali aj príbehy online. Ako silné stránky hodnotíme zapájanie sa detí a prepojenosť s reálnym životom aj v takomto detskom veku. Naozaj dobrá metóda na rozvoj vnímavosti, empatie a emocionálny rozvoj,“ zhodnotili zástupcovia MŠ Tvrdošín.

Vzdelávanie v materských školách bude pokračovať v ďalšom školskom roku, pričom ambíciou je rozšíriť ho do viacerých materských škôl na Slovensku.

Knihy a hudba

Tvorcovia projektu sa momentálne venujú aj CD s detskými pesničkami s názvom Vnímajkovia – veselý svet, ktoré prináša témy odlišnosti a vnímavosti deťom aj dospelým. Okrem prípravy CD prebiehajú v týchto dňoch finálne úpravy rozprávkovej knihy Vnímajkovia – hrejivé rozprávky bez záporných hrdinov. Kniha vyjde už čoskoro. Nová facebooková stránka „Vnímajkovia“ tiež ponúka všetky aktuálne informácie o tom, ako sa téma Vnímajkov rozvíja a čo je v nej nové.

Vnímajkovia

Vnímajkov podporila aj Nadácia Pontis prostredníctvom projektu Srdce pre deti v rámci grantovej výzvy „Vzdelanie bez bariér pre všetky deti“. Poskytli sme OZ V.I.A.C. podporu na koordináciu projektu, tvorbu metodických a podporných materiálov, kúpu kreatívnych materiálov na tvorbu bábik a ich samotnú výrobu.

Pretože spolu s OZ V.I.A.C. veríme, že aj človek so znevýhodnením môže vďaka vnímavému okoliu žiť plnohodnotný život.

O OZ V.I.A.C.

Občianske združenie sa dlhodobo zaoberá témou inklúzie a vytvárania inkluzívneho prostredia. Špecificky sa venuje inklúzii vo vzdelávaní a jeho zámerom je rozšíriť túto tému do cieľovej skupiny detí materských škôl, a to na základe vopred identifikovaných potrieb. Organizácia tiež dlhodobo pracuje s dospievajúcou mládežou a systematicky sa venuje kompetenčnému rozvoju mladých ľudí. Podpora ich osobnostného rastu ich vedie k zodpovednosti k samému sebe a svojmu okoliu. Prostredníctvom rôznorodých aktivít rozvíjajú svoje talenty, kompetencie a charakter, aby našli svoje uplatnenie v spoločnosti. To všetko v súlade s ich poslaním, ktorým je „Najvyšší level života je pre každého”.

Ďalšie aktuality

Pomoc rodinám koncom roka 2019
Pomoc rodinám koncom roka 2019

Aj keď sa v projekte Srdce pre deti menila stratégia smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu, v roku 2019 ešte dobiehali podpory schválené za starých podmienok. Tu je ich prehľad.

Attila Végh potvrdil, že má dobré srdce: Mám rodinu a malého syna. Pomocnú ruku podal aj Robo Vittek
Attila Végh potvrdil, že má dobré srdce: Mám rodinu a malého syna. Pomocnú ruku podal aj Robo Vittek

Bojovník MMA Attila Végh veľmi dobre vie, aké to je potrebovať pomoc iných. Sám sa riadi mottom, že to nie je o tom, aké tvrdé rany rozdávate, ale aj o tom, aké dostávate a ako ich viete prijať. Dobrák od kosti je navyše i Róbert Vittek, o ktorom nie je žiadnym tajomstvom, že keď sa naskytne príležitosť, tak neváha pomôcť tým, ktorí to skutočne potrebujú. A keď sa títo dvaja športoví velikáni spoja, tak výsledkom je veľmi zaujímavý projekt.

Bude druhým Matejom Tóthom? Príbeh chlapca, ktorý išiel za svojím snom napriek ťažkému osudu
Bude druhým Matejom Tóthom? Príbeh chlapca, ktorý išiel za svojím snom napriek ťažkému osudu

V talentovanom Danielovi Kováčovi vyrastá konkurencia nášmu olympionikovi. Nevzdal sa a išiel za svojím snom aj napriek ťažkým životným podmienkam. Dnes je z neho úspešný atlét a mnohým môže ísť príkladom.

Výsledky grantového programu Srdce pe deti-Vzdelanie bez bariér pre všetky deti
Výsledky grantového programu Srdce pe deti-Vzdelanie bez bariér pre všetky deti

Cieľom najnovšej grantovej výzvy charitatívneho projektu vydavateľstva Ringier Axel Springer je podporiť projekty, ktoré vytvárajú podmienky a zlepšujú kvalitu vzdelania detí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením do 18 rokov.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.