Občianskemu združeniu Detičky lastovičky sme pomohli rúcať bariéry medzi deťmi so zdravotným znevýhodnením a bez neho

6.3.2023

Cieľom občianskeho združenia Detičky lastovičky je podporovať všestranný rozvoj detí so zdravotným znevýhodnením.

Chcem pomôcť

Združenie sa snaží vytvárať podmienky na inklúziu rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj projekt Veľký brat a veľká sestra. Práve ten sme podporili sumou 2000 €.

Priateľstvom k inklúzii

Projekt bol založený na predpoklade, že ak sú deti od útleho detstva vedené k aktivitám, komunikácii a k aktívnej spolupráci s dieťaťom so znevýhodnením, nedochádza k vytváraniu bariér, ktoré častokrát vznikajú vo vyššom veku.


Mentálne aj telesne znevýhodnené deti potrebujú silného kamaráta, ktorý ich dokáže podporiť vo všetkých situáciách. Pre rozvoj reči, sebaobslužných činností, ale hlavne na rozvoj mentálnej stránky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením je dôležité, aby ho aj ostatné deti akceptovali takého, aký je. Tieto deti sa stretávajú s posmechom, šikanovaním a iným zlým zaobchádzaním zo strany dieťaťa bez znevýhodnenia. Ak má takéto dieťa kamaráta, ktorý ho akceptuje, berie medzi svojich kamarátov, rozpráva sa s ním ako so seberovným, tak aj ostatné intaktné deti motivuje k podobnému správaniu. Výsmech a neakceptácia, ktoré sú hlavným problémom dieťaťa so znevýhodnením v kolektíve detí bez neho, spôsobuje prehlbovanie nepriaznivého psychického stavu,” vysvetľuje predsedníčka občianskeho združenia.

Zámerom projektu teda bolo, aby každé dieťa zo zariadenia malo kamaráta z 1. stupňa ZŠ. Aby z oboch strán dochádzalo k utužovaniu priateľstva, deti si navzájom pomáhali a boli si ako súrodenci.

Spoločné aktivity ako základ

Aby sa priateľstvo medzi deťmi čo najviac prehlbovalo, deti sa stretávali v priestoroch základnej školy a podieľali sa na rôznych spoločných aktivitách. Pohybové hry, biblioterapia, kreatívne aktivity či hry na rozvoj jemnej motoriky a myslenia. To všetko deti spolu absolvovali v duchu inklúzie.

Projekt bol pritom prospešný pre obe strany. Intaktným deťom, ktoré sa naučili hrať s kamarátmi so znevýhodnením to pomohlo v ich vlastnom sociálnom cítení. Vedia, že sme si všetci rovní a musíme si pomáhať.

Ďakujeme všetkým darcom, vďaka ktorým sme mohli podporiť aj tento projekt. Ak chcete pri podobných príbehoch pomáhať aj vy, môžete tak urobiť rôznymi spôsobmi. Všetko dôležité sme pre vás spísali do prehľadného článku.

Ďalšie aktuality

Vytrvalosť a nádej, tieto slová najviac vystihujú príbeh Nelky, pre ktorú sme zakúpili špeciálne pomôcky v hodnote 2000 €
Vytrvalosť a nádej, tieto slová najviac vystihujú príbeh Nelky, pre ktorú sme zakúpili špeciálne pomôcky v hodnote 2000 €

Nelkin príbeh je príbehom nádeje, vytrvalosti a odhodlania. Narodila sa po bezproblémovom tehotenstve, ale už pár hodín po narodení bola prevezená na detské ARO, kde jej diagnostikovali ťažký zápal pľúc a sepsu. Dva dni doslova bojovala o život. Našťastie sa narodila v termíne a nie predčasne, vďaka čomu mala dostatok síl a právo na život si nakoniec vybojovala.

Pomáhame v inklúzii, tak znie názov programu, ktorý sme podporili sumou 4 100 €
Pomáhame v inklúzii, tak znie názov programu, ktorý sme podporili sumou 4 100 €

Centrum inkluzívneho vzdelávania (Inklucentrum) je občianske združenie, ktoré sa zaoberá podporou inkluzívneho vzdelávania na celonárodnej úrovni. Jednou z jeho pravidelných aktivít je aj program Pomáhame v inklúzii, ktorý má niekoľkoročnú tradíciu. Práve na podporu tohto programu putovali financie z nášho grantu v celkovej výške 4 100 €.

Malému Martinkovi sme zabezpečili senzorické pomôcky
Malému Martinkovi sme zabezpečili senzorické pomôcky

Malý Martinko sa narodil ako zdravé dieťa, postupne sa však uňho začali objavovať rôzne problémy. Nerozprával, chýbalo mu porozumenie, čo vyústilo do rôznych záchvatov hnevu. Tie sa nedali utíšiť. Lekári sa zhodli na diagnóze narušenej komunikačnej schopnosti so sekundárnym autizmom a hyperkinetickom syndróme.

Podporili sme video projekt, ktorý pomôže rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi
Podporili sme video projekt, ktorý pomôže rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi

Narodenie dieťatka so zdravotným znevýhodnením býva veľmi často nečakané, rodina sa ocitne nepripravená na novú a neznámu situáciu.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.