Občianskemu združeniu Detičky lastovičky sme pomohli rúcať bariéry medzi deťmi so zdravotným znevýhodnením a bez neho

6.3.2023

Cieľom občianskeho združenia Detičky lastovičky je podporovať všestranný rozvoj detí so zdravotným znevýhodnením. Združenie sa snaží vytvárať podmienky na inklúziu rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj projekt Veľký brat a veľká sestra. Práve ten sme podporili sumou 2000 €.

Chcem pomôcť

Priateľstvom k inklúzii

Projekt bol založený na predpoklade, že ak sú deti od útleho detstva vedené k aktivitám, komunikácii a k aktívnej spolupráci s dieťaťom so znevýhodnením, nedochádza k vytváraniu bariér, ktoré častokrát vznikajú vo vyššom veku.


Mentálne aj telesne znevýhodnené deti potrebujú silného kamaráta, ktorý ich dokáže podporiť vo všetkých situáciách. Pre rozvoj reči, sebaobslužných činností, ale hlavne na rozvoj mentálnej stránky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením je dôležité, aby ho aj ostatné deti akceptovali takého, aký je. Tieto deti sa stretávajú s posmechom, šikanovaním a iným zlým zaobchádzaním zo strany dieťaťa bez znevýhodnenia. Ak má takéto dieťa kamaráta, ktorý ho akceptuje, berie medzi svojich kamarátov, rozpráva sa s ním ako so seberovným, tak aj ostatné intaktné deti motivuje k podobnému správaniu. Výsmech a neakceptácia, ktoré sú hlavným problémom dieťaťa so znevýhodnením v kolektíve detí bez neho, spôsobuje prehlbovanie nepriaznivého psychického stavu,” vysvetľuje predsedníčka občianskeho združenia.

Zámerom projektu teda bolo, aby každé dieťa zo zariadenia malo kamaráta z 1. stupňa ZŠ. Aby z oboch strán dochádzalo k utužovaniu priateľstva, deti si navzájom pomáhali a boli si ako súrodenci.

Spoločné aktivity ako základ

Aby sa priateľstvo medzi deťmi čo najviac prehlbovalo, deti sa stretávali v priestoroch základnej školy a podieľali sa na rôznych spoločných aktivitách. Pohybové hry, biblioterapia, kreatívne aktivity či hry na rozvoj jemnej motoriky a myslenia. To všetko deti spolu absolvovali v duchu inklúzie.

Projekt bol pritom prospešný pre obe strany. Intaktným deťom, ktoré sa naučili hrať s kamarátmi so znevýhodnením to pomohlo v ich vlastnom sociálnom cítení. Vedia, že sme si všetci rovní a musíme si pomáhať.

Ďakujeme všetkým darcom, vďaka ktorým sme mohli podporiť aj tento projekt. Ak chcete pri podobných príbehoch pomáhať aj vy, môžete tak urobiť rôznymi spôsobmi. Všetko dôležité sme pre vás spísali do prehľadného článku.

Ďalšie aktuality

Pomôžte nám meniť budúcnosť znevýhodnených detí
Pomôžte nám meniť budúcnosť znevýhodnených detí

Pridajte sa k našim pravidelným darcom. ➤ Aj malé sumy dokážu zázraky.

Valentínska SRDCOVKA pomáha deťom aj tento rok
Valentínska SRDCOVKA pomáha deťom aj tento rok

Ukážte prostredníctvom 1 darcovskej SMS, že máte ❤️ na správnom mieste.

Peťkovi sme zakúpili špeciálnu klávesnicu
Peťkovi sme zakúpili špeciálnu klávesnicu

Peťko sa od malička pasuje hneď s viacerými zdravotnými znevýhodneniami. Bola mu diagnostikovaná detská mozgová obrna, následkom čoho bojuje okrem iného so zníženým svalovým tonusom celého tela či poruchou reči. Bez pomoci asistencie nedokáže Peťko zvládnuť žiadnu samoobslužnú činnosť.

Pomoc rodinám 2022
Pomoc rodinám 2022

V roku 2022 v zmysle stratégie projektu pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.