Pomôžte nám:

- zlepšovať a vytvárať podmienky na vzdelávanie detí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením,

- poskytovať vzdelávanie pre rodičov znevýhodnených detí,

- zabezpečiť komunikáciu zdravotne znevýhodneného dieťaťa s okolím,

- meniť prostredie a cestu jednotlivcov alebo skupín cez organizácie, školy alebo priamou pomocou a podporovať rovnosť prístupu k vzdelaniu.

Pretože inklúzia obohacuje všetkých. Umožňuje znevýhodneným deťom prežívať detstvo medzi ich rovesníkmi v školách, na ihriskách, na verejných priestranstvách.