Darujte 2% na Srdce pre deti

12.3.2021

Srdce pre deti je charitatívnym programom vydavateľského domu Ringier Axel Springer SK, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Darovaním 2 % môžete projekt podporiť aj vy.

Pomôžem

Srdce pre deti je charitatívnym programom vydavateľského domu Ringier Axel Springer SK, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Funguje na báze verejnej zbierky, do ktorej môžu prispieť jednotlivci aj firmy. Podporujeme deti do 18 rokov so zdravotným znevýhodnením a pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia na ich ceste za vzdelávaním. Sme si istí, že každé dieťa má potenciál, ktorý stojí za to rozvíjať, len sa mu na to často nenaskytne príležitosť.


Darovaním 2 % môžete projekt podporiť aj vy.

Pomôžme spolu odkrývať svet komunikácie s okolím pre deti, ktoré zatiaľ nevedia rozprávať alebo hýbať rukami či majú zdravotné problémy, ktoré im bránia efektívne sa učiť. Špeciálne pomôcky ako počítač ovládaný očami s hlasovým výstupom sa môžu stať komunikačným prostriedkom našich detí. Rovnako programy na zvládanie dyslexie alebo porúch učenia pomôžu deťom nielen vo vzdelávaní, ale aj v lepšom začlenení sa do kolektívu a tak aj do našej spoločnosti.

Aktuálne tiež pomáhame s dištančným vzdelávaním v rámci korona krízy. Podporujeme rodiny s deťmi, ktoré sa učia online, ako aj školy, detské domovy a občianske združenia, ktoré sa našim deťom venujú. Pomáhame aj rodinám a organizáciám patriacim do cieľovej skupiny, ktoré sa ocitli v preukázateľne existenčných ťažkostiach v dôsledku prebiehajúcej pandémie a s ňou spojenej krízy. Rodiny s deťmi, v ktorých rodičia prišli o prácu, alebo sa im výrazne zredukovali príjmy, môžu tiež požiadať o podporu. Rovnako aj organizácie, ktoré v dôsledku pandémie prišli o sponzorské dary alebo dotácie.

Ďakujeme, že aj Vám záleží na tom, aby sa deti, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie alebo pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, mohli aj napriek náročným podmienkam, v ktorých žijú, plnohodnotnejšie vzdelávať.


Ako darovať 2%?

Ak ste zamestnanec

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

Vypíšte Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijímov fyzickej osoby.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2021 na daňový úrad v mieste vášho bydliska.


Ak ste fyzická osoba

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Nadácia Pontis
Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
Právna forma: Nadácia
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 31784828

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2021) na váš daňový úrad v mieste vášho bydliska, v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


Ak ste právnická osoba

Právnické osoby môžu poukázať 1 % resp. 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Ak právnická osoba v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby– časť VI., sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácii, ktorú ste si vybrali. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.A to najdôležitejšie: keďže projekt Srdce pre deti nie je samostatný subjekt, ale spadá pod nadáciu Pontis, aby nám mohli byť vaše darované 2% z daní priznané, potrebujeme od vás mailové potvrdenie alebo scan tlačiva. Stačí nám to poslať na srdcepredeti@srdcepredeti.sk

Ďakujeme!

Potrebujete pomoc s darovaním 2%? Napíšte nám email na srdcepredeti@srdcepredeti.sk a pomôžeme vám.

Ďalšie aktuality

Rok 2021: Pomoc rodinám
Rok 2021: Pomoc rodinám

V roku 2021 pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti. Rovnako nadväzujeme na adresnú pomoc z minulého roka a podporujeme aj rodiny, ktoré existenčne postihla pandémia.

Vďaka vašej podpore Srdce pre deti pomáha už 14 rokov!
Vďaka vašej podpore Srdce pre deti pomáha už 14 rokov!

Uplynulý rok bol ťažký pre mnohých z nás. Azda neexistuje človek, ktorému by sa nezapísal do pamäti. Aj v tejto ťažkej dobe však zostaňme naďalej ľuďmi.

Rok 2020: Pomoc organizáciám
Rok 2020: Pomoc organizáciám

V roku 2020 sme začali napĺňať stratégiu inkluzívneho vzdelávania. Pomáhame organizáciám, ktoré združujú deti s rôznym znevýhodnením a ich rodiny. Sú to subjekty, ktoré zlepšujú postavenie týchto skupín v našej spoločnosti.

Rok 2020: Pomoc rodinám
Rok 2020: Pomoc rodinám

V roku 2020 sme naplno začali napĺňať stratégiu inkluzívneho vzdelávania. Pomáhame deťom s rôznym znevýhodnením lepšie sa začleniť do našej spoločnosti.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.