Centrum včasnej intervencie prispieva k vytváraniu inkluzívnej spoločnosti, neváhali sme ho podporiť

9.3.2022

Jedným zo subjektov, ktoré sme v uplynulých rokoch finančne podporili, bolo Centrum včasnej intervencie v Košiciach. Táto mimovládna nezisková organizácia pomáha rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Ich cieľom je podporovať začlenenie dieťaťa i rodiny do spoločnosti.

Chcem pomôcť

Asistent ako láskavý kamarát

Pilotný projekt centra nesie názov ALKA - Asistent ako láskavý kamarát, ako ten ktorý pozná špecifické potreby dieťaťa a pomáha prepájať komunitu. Projekt sa zameriava na podporu vyhľadávania a vzdelávania asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktorí pomôžu pri ich adaptácii v materskej alebo základnej škole. “Našou víziou je včasná spolupráca s asistentom, ktorý s predstihom pred nástupom do MŠ spozná potreby dieťaťa a rodiny, aby v procese integrácie zabezpečil ich "prenos" do širšej komunity škôlky a participoval tak na vytváraní inkluzívneho prostredia,” upresňuje Mária Reviľáková, projektová manažérka ALKA.

Nosnou témou celého projektu je teda inklúzia vo vzdelávaní - aby deti so zdravotným znevýhodnením mohli rásť bok po boku so svojimi zdravými rovesníkmi.


Inkluzívne vzdelávanie je východiskom pre vznik inkluzívnej spoločnosti

“Zahraničné výskumy ukazujú, že z inkluzívneho vzdelávania profituje nielen dieťa s komplexnými špeciálnymi potrebami a jeho rodina, ale všetky deti, ich učitelia a rodinní príslušníci. Rodina dieťaťa s komplexnými špeciálnymi potrebami potrebuje byť súčasťou svojej komunity. Potrebuje pomoc pri začlenení svojho dieťaťa do prostredia bežnej MŠ. ZŠ zas potrebujú získať pozitívnu skúsenosť so vzdelávaním detí s komplexnými špeciálnymi potrebami. Potrebujú porozumieť svojej úlohe pri vytváraní inkluzívnej spoločnosti a stať sa aktívnym prvkom v systémovej zmene. Potrebujú prehĺbiť svoje vedomosti v oblasti vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami a objaviť vlastné zdroje pre realizovanie inkluzívneho vzdelávania. Takto je možné vytvoriť priestor na zmenu nastavenia mysle smerom k inkluzívnej spoločnosti,” vysvetľuje pani Reviľáková.

Centrum kladie veľký dôraz taktiež na dôležitosť spolupráce. Snaží sa preto budovať širokú sieť, ktorú tvoria odborné ambulancie, materské a základné školy, školské zariadenia výchovného poradenstva a sociálne inštitúcie. Zvýrazňuje zároveň potrebu výmeny skúseností, vzájomnej podpory a zdieľania dobrej praxe.

Projekt sme podporili sumou 2000 €

Keďže kľúčovou témou nášho Srdca pre deti je práve inkluzívne vzdelávanie, projekt Centra predčasnej intervencie sme neváhali podporiť. Na zabezpečenie koučov a koordinácie projektu sme prispeli sumou 2000 €.

Pomáhať môžete aj vy

Pridajte sa k nám a prispejte aj vy k tomu, aby sa deti so zdravotným znevýhodnením mohli plnohodnotne vzdelávať. Podporte spolu s nami inkluzívne vzdelávanie. Prispieť môžete viacerými spôsobmi. Všetko potrebné nájdete v tomto článku.

Ďakujeme spoločnosti Dedoles za podporu v tomto roku. ❤️

Ďalšie aktuality

Peťkovi sme zakúpili špeciálnu klávesnicu
Peťkovi sme zakúpili špeciálnu klávesnicu

Peťko sa od malička pasuje hneď s viacerými zdravotnými znevýhodneniami. Bola mu diagnostikovaná detská mozgová obrna, následkom čoho bojuje okrem iného so zníženým svalovým tonusom celého tela či poruchou reči. Bez pomoci asistencie nedokáže Peťko zvládnuť žiadnu samoobslužnú činnosť.

Pomoc rodinám 2022
Pomoc rodinám 2022

V roku 2022 v zmysle stratégie projektu pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti.

Rok 2022 - pomoc organizáciám
Rok 2022 - pomoc organizáciám

V roku 2022 pokračujeme v podpore organizácií, ktoré sa venujú deťom so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania, aby mali možnosť napredovať vo svojej ceste za vzdelávaním pre všetkých bez rozdielu.

Srdce pre deti odteraz podporíte aj kúpou darčekovej poukážky od TULIPU
Srdce pre deti odteraz podporíte aj kúpou darčekovej poukážky od TULIPU

50 % hodnoty darčekových poukážok venujeme na konto charitatívneho projektu Srdce pre deti.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.