Centrum včasnej intervencie prispieva k vytváraniu inkluzívnej spoločnosti, neváhali sme ho podporiť

9.3.2022

Jedným zo subjektov, ktoré sme v uplynulých rokoch finančne podporili, bolo Centrum včasnej intervencie v Košiciach. Táto mimovládna nezisková organizácia pomáha rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Ich cieľom je podporovať začlenenie dieťaťa i rodiny do spoločnosti.

Chcem pomôcť

Asistent ako láskavý kamarát

Pilotný projekt centra nesie názov ALKA - Asistent ako láskavý kamarát, ako ten ktorý pozná špecifické potreby dieťaťa a pomáha prepájať komunitu. Projekt sa zameriava na podporu vyhľadávania a vzdelávania asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktorí pomôžu pri ich adaptácii v materskej alebo základnej škole. “Našou víziou je včasná spolupráca s asistentom, ktorý s predstihom pred nástupom do MŠ spozná potreby dieťaťa a rodiny, aby v procese integrácie zabezpečil ich "prenos" do širšej komunity škôlky a participoval tak na vytváraní inkluzívneho prostredia,” upresňuje Mária Reviľáková, projektová manažérka ALKA.

Nosnou témou celého projektu je teda inklúzia vo vzdelávaní - aby deti so zdravotným znevýhodnením mohli rásť bok po boku so svojimi zdravými rovesníkmi.


Inkluzívne vzdelávanie je východiskom pre vznik inkluzívnej spoločnosti

“Zahraničné výskumy ukazujú, že z inkluzívneho vzdelávania profituje nielen dieťa s komplexnými špeciálnymi potrebami a jeho rodina, ale všetky deti, ich učitelia a rodinní príslušníci. Rodina dieťaťa s komplexnými špeciálnymi potrebami potrebuje byť súčasťou svojej komunity. Potrebuje pomoc pri začlenení svojho dieťaťa do prostredia bežnej MŠ. ZŠ zas potrebujú získať pozitívnu skúsenosť so vzdelávaním detí s komplexnými špeciálnymi potrebami. Potrebujú porozumieť svojej úlohe pri vytváraní inkluzívnej spoločnosti a stať sa aktívnym prvkom v systémovej zmene. Potrebujú prehĺbiť svoje vedomosti v oblasti vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami a objaviť vlastné zdroje pre realizovanie inkluzívneho vzdelávania. Takto je možné vytvoriť priestor na zmenu nastavenia mysle smerom k inkluzívnej spoločnosti,” vysvetľuje pani Reviľáková.

Centrum kladie veľký dôraz taktiež na dôležitosť spolupráce. Snaží sa preto budovať širokú sieť, ktorú tvoria odborné ambulancie, materské a základné školy, školské zariadenia výchovného poradenstva a sociálne inštitúcie. Zvýrazňuje zároveň potrebu výmeny skúseností, vzájomnej podpory a zdieľania dobrej praxe.

Projekt sme podporili sumou 2000 €

Keďže kľúčovou témou nášho Srdca pre deti je práve inkluzívne vzdelávanie, projekt Centra predčasnej intervencie sme neváhali podporiť. Na zabezpečenie koučov a koordinácie projektu sme prispeli sumou 2000 €.

Pomáhať môžete aj vy

Pridajte sa k nám a prispejte aj vy k tomu, aby sa deti so zdravotným znevýhodnením mohli plnohodnotne vzdelávať. Podporte spolu s nami inkluzívne vzdelávanie. Prispieť môžete viacerými spôsobmi. Všetko potrebné nájdete v tomto článku.

Ďakujeme spoločnosti Dedoles za podporu v tomto roku. ❤️

Ďalšie aktuality

Pre anjelskú Tamarku sme zabezpečili komunikačné pomôcky
Pre anjelskú Tamarku sme zabezpečili komunikačné pomôcky

Tamarke bolo diagnostikované ojedinelé neurologicko-genetické ochorenie známe ako Angelmanov syndróm. Deti s Angelmanovým syndrómom sa zvyknú pre modré oči a blond vlasy nazývať aj anjelské. Ide o kombinované ochorenie, ktoré spôsobuje to, že deti s týmto ochorením dokážu povedať len pár slov. Veľmi dôležitá je pre ne preto augmentatívna a alternatívna komunikácia, ktorá im pomáha vyjadriť svoje pocity, túžby a potreby

Spolupráca Dedoles s inkluzívnou kreatívnou značkou HENTO TOTO
Spolupráca Dedoles s inkluzívnou kreatívnou značkou HENTO TOTO

Dedoles prichádza s výnimočnou limitovanou kolekciou ponožiek. Vznikla v spolupráci s inkluzívnou kreatívnou značkou HENTO TOTO, ktorá spája šikovných kresličov s mentálnym postihnutím s profesionálnymi grafikmi, dizajnérmi a ilustrátormi.

Pomoc organizáciám a rodinám v roku 2021
Pomoc organizáciám a rodinám v roku 2021

Počas roka 2021 sme na rôzne projekty vyčlenili spolu 55 220,14 €.

Pomoc rodinám 2022
Pomoc rodinám 2022

V roku 2022 v zmysle stratégie projektu pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.