Bojovníčke Majke sme pomohli kúpou špeciálnych pomôcok

24.1.2022

Deväťročnej Majke bolo v troch rokoch diagnostikované vzácne ochorenie s názvom Rasmussenova encefalitída.

Chcem pomôcť

Ide o chronický zápal mozgu, pri ktorom dochádza k výraznému poškodeniu mozgových buniek a k trvalej atrofii. V dôsledku ochorenia Majka istý čas nevedela chodiť, ochrnula jej ľavá časť tela, zároveň ju trápia i epileptické záchvaty.


Napriek ťažkej diagnóze to Majka nevzdáva

Vďaka intenzívnemu cvičeniu sa Majke podarilo postaviť na nohy. Dokonca skúšala už aj korčule. Navzdory ochoreniu navštevuje dokonca bežnú základnú školu spolu so zdravými deťmi. “To, že Majka chodí medzi zdravé deti, ju veľmi motivuje a posúva dopredu," približuje Majkina mama.

V škole Majke pomáha asistentka. Keďže sa však kvôli pandémii časť vzdelávania presunula na domácu pôdu, rolu asistentky bolo potrebné aspoň čiastočne nahradiť špeciálnymi pomôckami.

Prispeli sme sumou 2000 €

Aby sa mohla Majka plnohodnotne vzdelávať aj v domácom prostredí, prispeli sme jej sumou 2000 €. Táto suma pokryla nákup špeciálnych komunikačných pomôcok s hlasovým výstupom. Veríme, že jej pomôžu v napredovaní.

Čo je to Rasmussenova encefalitída?


Rasmussenova encefalitída je veľmi vzácne ochorenie, pri ktorom dochádza k napadnutiu mozgového tkaniva T-lymfocytmi, čo je jeden z druhov bielych krviniek. Zasahuje iba jednu hemisféru, kde vplyvom zápalu dochádza k výraznému poškodeniu mozgových buniek a k trvalej atrofii. Názov má podľa neurochirurga Theodora Rasmussena.

Podporte Srdce pre deti aj vy

Prispejte aj vy k tomu, aby sa deti so zdravotným znevýhodnením mohli plnohodnotne vzdelávať. Spôsobov, ako môžete prispieť, je hneď viacero. Všetko sme pre vás spísali do prehľadného článku.

Ďalšie aktuality

Spojenej škole Dúbravská 1 sme pomohli na ceste ku komunikácii
Spojenej škole Dúbravská 1 sme pomohli na ceste ku komunikácii

Sme radi, že sme v uplynulých rokoch mohli podporiť aj koncept s výstižným názvom Cesta ku komunikácii. Ide o jeden z projektov Spojenej školy na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave.

Pomoc rodinám 2022
Pomoc rodinám 2022

V roku 2022 v zmysle stratégie projektu pokračujeme v podpore rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Majú tak možnosť plnohodnotnejšie fungovať v našej spoločnosti.

VEDOMOSTI MENIA SVET
VEDOMOSTI MENIA SVET

Grantová výzva: Asistenti v inkluzívnom vzdelávaní​. Srdce pre deti v spolupráci so spoločnosťou Dedoles, ktorá ešte v priebehu minulého roka venovala nášmu charitatívnemu projektu 50 000 €, vyhlasuje grantovú výzvu Vedomosti menia svet.

Centrum včasnej intervencie prispieva k vytváraniu inkluzívnej spoločnosti, neváhali sme ho podporiť
Centrum včasnej intervencie prispieva k vytváraniu inkluzívnej spoločnosti, neváhali sme ho podporiť

Jedným zo subjektov, ktoré sme v uplynulých rokoch finančne podporili, bolo Centrum včasnej intervencie v Košiciach. Táto mimovládna nezisková organizácia pomáha rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Ich cieľom je podporovať začlenenie dieťaťa i rodiny do spoločnosti.

srdce pre deti

×
1 MOJA POMOC
2 MOJE ÚDAJE

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám na srdcepredeti@nadaciapontis.sk.

Darovaním beriete na vedomie etické princípy a podmienky spracúvania osobných údajov.